Desdalex in de bres voor ouders en minderjarigen

Een nieuwe week, een nieuwe coronarel.

Een nieuwe week, een nieuwe coronarel. Afgelopen weekend werden enkele jongeren van hun vrijheid beroofd omwille van het feit dat zij de coronamaatregelen zouden hebben overtreden.

De politie en het Antwerpse parket grepen ‘krachtdadig’ in, door de jongeren op te pakken, ze op het politiecommissariaat de nacht te laten doorbrengen en te verhoren, en ze, zoveel uren later, ook nog voor te leiden bij de jeugdrechter. De minderjarigen in kwestie werden daarbij ook uren in een kleine cel opgesloten.

Het voorval doet de discussie omtrent de wettigheid van de coronamaatregelen andermaal oplaaien.

Vele rechtbanken en rechtsgeleerden  hebben reeds verschillende keren vraagtekens geplaatst bij de (on)grondwettelijkheid van de coronamaatregelen.

Het incident met de minderjarigen in Kapellen, bewijst dat de dreiging om wakker te worden in een politiestaat zeer reëel is.

De discussie woedt overigens niet alleen in België. Vandaag nog besloot ook een Nederlandse rechtbank tot de onwettigheid van de (Nederlandse) avondklok.

Rechtbanken in Charleroi, Brussel en Kortrijk hebben reeds geoordeeld dat de strafrechtelijke beteugeling van de overtreding van de coronamaatregelen geen correcte wettelijke basis geniet.

Meester Kris Luyckx zal zich ook in dit dossier inzetten om de principes van de rechtsstaat te blijven verdedigen.