Is mijn aannemer verzekerd voor schade bij buren?

Als je bouwt of als je renovatiewerken laat uitvoeren in je woning of appartement, riskeer je schade bij je buren.

Die schade kan niet alleen materiële schade betreffen (zoals een steunbalk die door de gemene muur wordt geslagen), maar ook bovenmatige hinder (zoals lawaai of stof van enige omvang).

Aansprakelijkheid wegens burenhinder is in principe niet gedekt in je polis gezinsaansprakelijkheid (de zogenaamde ‘familiale’), terwijl de schade veroorzaakt door gebouwen ter gelegenheid van de bouw, wederopbouw of aanpassingswerken een facultatieve uitsluitingsgrond is in die polis.

Wanneer je buurman dan aanspraak maakt op vergoeding van zijn schade, stelt zich de vraag of je als bouwheer en buurman die aanspraken kan doorschuiven naar je aannemer of eventueel zijn verzekeraar.

Die aannemer is niet verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering te sluiten voor al zijn professionele activiteiten, dit in tegenstelling tot de architect.

In de aannemingsovereenkomst kan je als bouwheer wel aan je aannemer de verbintenis opleggen om een verzekeringsovereenkomst te sluiten.

Het is dan van belang dat je specifieert welke risico’s moeten gedekt zijn in het kader van die polis. Zo kan je overeenkomen met je aannemer dat hij een polis sluit, die dekking verleent in geval van aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door abnormale burenhinder ingevolge de bouw-activiteiten.

Dit is relevant, omdat je aannemer in principe niet kan worden aangesproken wegens abnormale burenhinder, tenzij die hinder is veroorzaakt door zijn fout. Abnormale burenhinder kan echter ook een gevolg zijn van niet-foutieve bouwactiviteiten en kan dus inherent zijn aan het bouwen (zoals lawaai of stof).

Je makelaar of verzekeringsagent zal je in dit verband mogelijk adviseren om een verzekering Alle Bouwplaats Risico’s (ABR-verzekering) te sluiten.

Zulke ABR-verzekering kan verschillende risico’s waarborgen: niet alleen de beschadiging of het verlies van het bouwwerk in oprichting of van bestaande goederen van de bouwheer, maar ook de aansprakelijkheid tegenover derden en de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door abnormale burenhinder.

In je aannemingsovereenkomst kan je aan de aannemer opleggen om zulke polis te sluiten met de verplichte dekking van bepaalde risico’s (zoals die aansprakelijkheid wegens abnormale burenhinder) en de verplichting om die polis ook mee te delen. Zo weet je welke verzekeraar tussenkomt. Dit kan nuttig zijn, wanneer je aannemer failliet gaat.

Vooraf goede afspraken maken in de overeenkomst is dus erg belangrijk.

Hiervoor of achteraf in geval van schade kan je ook contact nemen met advocaten van de cel aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht van ons kantoor, die een accuraat advies verlenen.