Hamsterhuren

“Hamsterhuren”, een nieuwe trend, maar wat is hamsterhuren precies ?

 

U heeft vast recent in de media al iets gelezen of gehoord over hamsterhuren, maar wat is het precies en kan het voor u interessant zijn ?

 

Bij hamsterhuren huurt u, net zoals bij gewone woninghuur, een woning of een appartement. Mààr u heeft de mogelijkheid om uw huurwoning na het enkele jaren te hebben gehuurd, ook effectief aan te kopen, én om de reeds betaalde huurgelden van de aankoopprijs in mindering te brengen.

 

Aan welke prijs koopt u dan aan ?

De prijs waartegen u de huurwoning aankoopt, is van bij aanvang vastgelegd. Op het ogenblik dat u een overeenkomst van hamsterhuur afsluit, wordt m.a.w. niet enkel de maandelijkse huurprijs in de overeenkomst vastgelegd maar ook de aankoopprijs waartegen u de woning of het appartement later zal kunnen aankopen. Let op, deze vooraf vastgelegde aankoopprijs kan wel jaarlijks worden verhoogd met de gezondheidsindex.

 

Kan u te allen tijde beslissen om tot aankoop van uw huurwoning over te gaan ?

Neen, u dient uw beslissing tot aankoop kenbaar te maken binnen een maximale huurperiode van 10 jaar.

 

Worden alle betaalde huurgelden in mindering gebracht van de aankoopprijs ?

Neen, in geval u beslist om uw huurwoning aan te kopen, worden enkel de huurgelden van de laatste vijf jaar in mindering gebracht.

 

Wanneer is aankoop dan het meest interessant ?

Na een huurperiode van vijf jaar is uw beslissing tot aankoop het meest interessant, omdat je op dat ogenblik het maximum aan huurgelden kan recupereren.

 

Voor wie is de formule van “hamsterhuren” interessant ?

Voor mensen, bv. jonge koppels of alleenstaanden, die op dit ogenblik nog over onvoldoende kapitaal beschikken om vastgoed te kopen maar die tijdens de huurtijd in de mogelijkheid worden gesteld om verder te sparen om over enkele jaren hun huurwoning aan te kopen als deze hen bevalt.

 

Het aankopen van uw huurwoning is uiteraard geen verplichting. U kan er evengoed voor opteren om gewoon verder te blijven huren.

 

Op dit ogenblik bieden nog maar een zeer beperkt aantal makelaars deze formule aan maar verwacht wordt dat het hamsterhuren haar opmars zal maken.

 

Indien wij voor u een hamsterhuurcontract kunnen opstellen of nakijken, aarzel dan niet om ons kantoor te contacteren.