Chat with us, powered by LiveChat

Boek ivm samengestelde gezinnen geschreven door Tine Maenhout in samenwerking met mr. Claudia Van de Velde

Jij, ik, hij, zij en al de kinderen – De wondere chaos van een samengesteld gezin

Auteur: Tine Maenhout

Naar schatting een kwart van de kinderen leeft in een samengesteld gezin. Dat is niet altijd vanzelfsprekend. Partners, ex-partners, kinderen en stiefkinderen met verschillende belangen, emoties en loyaliteiten zoeken samen naar een balans. Journaliste Tine Maenhout ging op basis van haar eigen ervaringen praten met ervaringsdeskundigen en experts over wat het betekent om in een samengesteld gezin op te groeien.

Het resultaat is een herkenbare zoektocht naar handvaten om een nieuw gezin vorm te geven. Want hoe kan iedereen — ouders, kinderen, grootouders… — zijn plek vinden in het nieuwe gezin? Is de maatschappij al voldoende afgestemd op veranderende gezinsvormen? Zijn samengestelde gezinnen zo nieuw dat we nog niet goed weten hoe we ermee moeten omgaan? En waarom is het soms zo leuk, soms zo vreemd en soms zo moeilijk om een nieuw gezin op te bouwen?

‘Dit boek is in alle opzichten goed geschreven en relevant. Het is het enige in zijn genre dat zo bevattelijk en soms pijnlijk herkenbaar hoop en houvast kan bieden voor zo veel mensen. Dit verhaal is een werkelijk noodzakelijk discours voor onze tijd.’ – Dirk De Wachter, psychiater

Dit boek werd geschreven in samenwerking met mr. Claudia Van de Velde.

boek