Chat with us, powered by LiveChat

Bemiddeling in tijden van Corona

Wie begin maart 2020 had gezegd dat we enkele weken later, TV-serie-gewijs, in een volledige lock down hadden moeten leven, zou wellicht smakelijk worden uitgelachen.

Het coronavirus heeft ons leven op korte tijd veranderd op een wijze die we nooit voor mogelijk hadden geacht. Het leven verloopt langzamer en meer gesloten en elke sector dient een nieuwe modus vivendi te ontdekken.

Iedereen zoekt bijgevolg zijn weg in deze nieuwe omstandigheden en dit heeft ontegensprekelijk een weerslag op het verloop van verblijfsregelingen (zie daarvoor onze eerdere bijdrage) en familiale betrekkingen in het algemeen.

Ook het leven in en rond de rechtbank werd quasi volledig stilgelegd en procedures werden hertekend. Nieuwe dagvaardingen kennen een ander verloop en het is voor de griffiediensten een hele klus om alle verzoekschriften thans te verwerken.

De rol van bemiddeling is bijgevolg verheven tot het middel bij uitstek om bij problemen in eerste instantie naar een gemeenschappelijke oplossing te zoeken, alvorens de rechtbank te vatten.

De technologie laat ons vandaag toe om digitale bemiddelingssessies in te plannen, waarbij elke partij in zijn of haar vertrouwde omgeving achter een computer kan plaatsnemen om zo deel te nemen aan de bemiddeling.

De resultaten zijn hierbij, naar mening van ons kantoor, verrassend positief. Enerzijds blijkt dat partijen sneller tot de kern van het probleem kunnen komen, aangezien zij zich in hun vertrouwde omgeving bevinden (en aldus niet moeten ‘ontdooien’ in een nieuwe setting) en anderzijds dient de confrontatie met de andere partij niet in levenden lijve te gebeuren.

Uiteraard is een ‘klassieke’ bemiddeling, waarbij men elkaar in de ogen kan kijken, nog steeds waardevol, maar de actualiteit noopt ons tot het vinden van creatieve oplossingen. Ook Justitie zal vroeg of laat de smaak van een doorgedreven digitaliseren leren appreciëren.

Als het vervloekte coronavirus één ding heeft duidelijk gemaakt, is het wel dat mensen tot veel in staat zijn, zolang de wil er maar is om tot een oplossing te komen.

Alleszins bent u bij Desdalex aan het juiste adres om, ook in deze moeilijke en bevreemdende tijden, naar een oplossing te zoeken voor uw familiaalrechtelijk probleem. Mr Véronique Behiels is als erkend bemiddelaar de geknipte persoon om u hierbij te begeleiden. Heeft u bijkomende vragen? Contacteer ons dan!