Verkoop op lijfrente

Geactualiseerd op 01 februari 2022

U heeft allicht al eens gehoord van de verkoop van een onroerend goed op lijfrente. Het is vaak onduidelijk voor wie een dergelijke koop-verkoop geschikt is en welke modaliteiten er daarvoor zijn. Om die reden zullen wij u in dit artikel kort uitleggen wat een koop-verkoop op lijfrente inhoudt en welke risico’s daaraan verbonden kunnen zijn voor de verkoper en de koper.

Koop-verkoop op lijfrente

Bij een verkoop op lijfrente wordt de blote eigendom van een onroerend goed verkocht, maar behoudt de verkoper het vruchtgebruik, in principe tot aan diens overlijden. De verkoper-lijfrentegenieter ontvangt bij de verkoop een “boeket, hetzij een voorschotbetaling, en zal in het goed mogen blijven wonen. Vervolgens zal de lijfrentegenieter een maandelijkse lijfrente ontvangen.

Die rente wordt berekend op basis van enkele criteria, waaronder de waarde van het goed, de leeftijd van de verkoper, het aantal verkopers, de duurtijd van de rente, e.d.m. In België bestaat er namelijk geen wet die een rente van onbeperkte duur zou verbieden.

Een verkoop op lijfrente biedt om die reden voornamelijk voordelen voor personen met een pensioengerechtigde leeftijd aangezien zij daaruit een maandelijkse vaste inkomst kunnen putten.

Boeket vs. maandelijkse rente

Naargelang de financiële situatie van de verkoper kunnen partijen opteren voor hetzij een hoger bedrag aan boeket te betalen hetzij een hogere maandelijkse rente.

De verkoop op lijfrente wordt al eens aangewend om een onroerend goed na te kunnen laten aan niet-beschermde erfgenaam/erfgenamen, zoals vrienden, aangezien de verkoop op lijfrente als voordeel heeft dat die erfgenaam bij het overlijden van de verkoper geen torenhoge erfbelasting verschuldigd zal zijn.

De koper zal bij aankoop van het goed uiteraard wel een registratiebelasting gelijk aan 10% op de koopprijs verschuldigd zijn.

Het goed moet daarom aan de werkelijke waarde geschat worden. Het boeket en de rente moeten daadwerkelijk door de koper worden betalen, om te vermijden dat de belastingdienst de verkoop op lijfrente zou kwalificeren als een verdoken schenking.

Kanscontract

Een verkoop op lijfrente vormt een kanscontract gelet op het feit dat een lijfrente van onbeperkte duur, waarbij de betaling pas stopt bij het overlijden van de verkoper, in het voordeel of in het nadeel van de koper kan uitdraaien.

Indien de verkoper vroeger overlijdt dan verwacht, dan betaalt de koper een veel lager bedrag dan de werkelijke waarde van de woning.

Indien de verkoper daarentegen langer leeft dan verwacht dan kan dat de koper duur komen te staan.

Om dat risico in te dekken zal een koper in de praktijk vaak aandringen op een beperkte duur voor de betaling van de lijfrente aan de verkoper. In dat geval kan de duur voor betaling van de lijfrente al verstrijken vóór het overlijden van de verkoper, maar kan de lijfrentegenieter wel in het onroerend goed blijven wonen.

Indien de koper als eerste komt te overlijden dan zullen zijn/haar erfgenamen verplicht zijn om de rente verder te betalen te verkoper.

Bijkomende vragen?

Bent u als kandidaat-verkoper of kandidaat-koper geïnteresseerd in wat een verkoop op lijfrente u te bieden heeft? Aarzel dan niet om ons team Onroerend Goed te raadplegen.

Wist u dat we ook eerstelijnsadvies bieden via onze webshop? Zowel fysiek als digitaal!

Webshop

Meer artikels over onroerend goed

Laatste Nieuws Update

ASSISEN: Khaldoon Al-Baghdadi veroordeeld tot levenslange opsluiting voor gruwelijke moord op Emmy Geboers De familie reageert opgelucht, maar blijft toch met vragen zitten. “We hadden...

Lees verder

Nieuw boek XIX ‘Schulden van de consument’ ingevoegd in het Wetboek van economisch recht

Nieuw boek XIX ‘Schulden van de consument’ ingevoegd in het Wetboek van economisch recht Op 1 september 2023 treedt het nieuw boek XIX WER ‘Schulden...

Lees verder