Een ongelijke behandeling binnen de wereld van de Belgische influencers?

Geactualiseerd op 10 maart 2022

Social media kanalen zoals bijvoorbeeld Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok,… vallen niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. De grote kracht van social media is de interactie en het dialoog naar de verschillende gebruikers wereldwijd. Het gevolg hiervan is dat de maatschappij meer en meer wordt beïnvloed door welbekende influencers, content creators, vloggers en bloggers die allerlei goederen en diensten aanprijzen via deze online platformen.

Gelet op de toenemende kracht van social media, vond de wetgever het nodig om in te grijpen en regelgeving uit te vaardigen. Zo bestaan er op federaal niveau de “Influencer Marketing Richtlijnen”.

Influencer Marketing Richtlijnen.

Deze richtlijnen zijn van toepassing op commerciële communicatie (berichten of foto’s). Video’s zijn hier niet aan onderworpen. De Influencer Marketing Richtlijnen zijn geen juridisch bindende regels, maar aanbevelingen.

Influencers zijn wel gebonden door het Wetboek Economisch Recht en meer bepaald de regels die hierin zijn opgenomen over reclame. Deze zijn gericht op het vermijden van oneerlijke marktpraktijken en het voorkomen van het misleiden van de consument.  Dit allemaal ongeacht op welke wijze de commerciële communicatie wordt uitgevoerd, dus ook video’s zijn onderworpen aan desbetreffende wetgeving.

Er heerst nog zeer veel onduidelijkheid omtrent de toepasselijke regels met betrekking tot sociale mediaplatformen. De Europese Unie streeft er dan ook naar om meer transparantie en duidelijkheid te creëren. Met het oog op het realiseren van deze doelen heeft de Europese Unie de Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten herzien en aangepast aan de huidige mediadiensten. Vervolgens werden deze wijzigingen opgenomen in het Mediadecreet. Het Mediadecreet is een Vlaams Decreet met regels voor radio- en televisieomroep en videoplatformdiensten (online video).

Content Creator Protocol

De Vlaamse Regulator voor de Media is bevoegd om toezicht uit te oefenen op de naleving van de mediaregelgeving. Om meer duidelijkheid en transparantie te creëren heeft zij op 14 december 2021 in navolging van het Mediadecreet een nieuw protocol uitgevaardigd.

Het Content Creator Protocol is bedoeld voor iedere in Vlaanderen gevestigde content creator, vlogger en/of influencer die een audiovisuele mediadienst aanbiedt en hier in ruil een voordeel voor krijgt.

Wanneer is er sprake van een audiovisuele mediadienst?

Indien het hoofddoel van de dienst of een losstaand gedeelte daarvan bestaat uit de levering van programma’s voor:

 • het algemene publiek
 • de redactionele verantwoordelijkheid van een aanbieder van mediadiensten
 • informatie vermaak
 • educatie door middel van elektronische communicatienetwerken

 

Het is dus belangrijk dat je zelf beslist dat jouw video’s online worden geplaatst en je dit voor het algemene publiek wenst te verspreiden in ruil voor een economisch voordeel.

Een voordeel kan bijvoorbeeld zijn:

 • een betaling
 • een gratis product
 • een met korting gekregen product
 • reizen
 • evenementen
 • cadeaubonnen
 • een commissie

 

Het voordeel op zich kan dus zowel een vergoeding in geld zijn als een gratis product of dienst.

Het protocol bepaalt hoe door influencers de commerciële communicatie moeten verduidelijken aan hun volgers:

 • “Advertentie”, “publiciteit” of “advertising” aan het begin van de boodschap vermelden, al dan aan de hand van een hashtag
 • @partner aan het begin van de boodschap melden om de partner vervolgens te taggen
 • Het systeem van het platform gebruiken om kenbaar te maken dat het om een commerciële boodschap gaat

Zo communiceer je op een eerlijke en transparantie manier. De kijkers hebben immers het recht om te weten wanneer zij een video bekijken die commerciële communicatie bevat.

Discriminatie?

Het Content Creator Protocol verduidelijkt op een eenvoudige wijze hoe je online video’s op sociale mediaplatvormen plaatst overeenkomstig de regelgeving. Toch rijzen er toch enkele vragen naar boven. Het Protocol is namelijk enkel van toepassing als de audiovisuele mediadienst in Vlaanderen is gevestigd. Bijgevolg zijn de audiovisuele mediadiensten van Wallonië er niet aan onderworpen.

Tot op heden heeft de Franstalige tegenhanger, Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, van de Vlaamse Regulator voor de Media nog geen afzonderlijke regelgeving uitgevaardigd noch hierover gecommuniceerd.

Omwille van deze verschillende behandeling creëert men een vorm van discriminatie binnen de Belgische influencers, vloggers alsook content creators.

Harmonisatie?

Daarnaast is er door de meerdere regelgeving alsook wetgeving een gebrek aan harmonisatie, hetgeen tot gevolg kan hebben dat er juist meer onduidelijkheid wordt gecreëerd.

Het Content Creator Protocol spreekt namelijk van “advertentie” of “publiciteit”, terwijl het Wetboek Economisch Recht en de Influencer Marketing Richtlijnen het woord “reclame” gebruiken.

Bovendien maakt het Content Creator Protocol geen onderscheid tussen de vormen van commerciële communicatie. Dit onderscheid is daarentegen wel opgenomen in de Influencer Marketing Richtlijnen, maar deze verplichten de influencers dan weer niet om het merk of de partner te vermelden bij aanvang van het bericht.

Uit voorgaande blijkt dat er wel degelijk een poging werd ondernomen om meer transparantie en duidelijkheid te scheppen, maar desondanks hebben de bevoegde instanties naar de toekomst toe nog heel wat werk voor de boeg om een geharmoniseerd wetgevend kader te creëren.

Bijkomende vragen?

Aarzel niet om ons team ondernemingsrecht te contacteren, maak eenvoudig een afspraak via onderstaande knop.

 

Afspraak Maken
Bronnen
[1] Aanbevelingen van de Raad voor de Reclame inzake online influencers, https://www.jep.be/sites/default/files/rule_reccommendation/aanbevelingen_van_de_raad_voor_de_reclame_online_influencers_nl.pdf.

Meer artikels over ondernemingsrecht

Laatste Nieuws Update

ASSISEN. Burgerlijke partij ziet pizzamoord als een executie: “Met de loop tegen de schedel” Kris Luyckx had een tiental argumenten klaarliggen. “In die branche ben...

Lees verder

Consumentenwetgeving: wat bij de aankoop van een paard?

Op 1 juni 2022 trad in België een nieuwe consumentenwetgeving in werking als gevolg van twee nieuwe Europese richtlijnen. Deze nieuwe wetgeving heeft ook invloed...

Lees verder