Hervorming goederenrecht

Geactualiseerd op 26 januari 2022

Op 30 januari 2020 keurde De Kamer het wetsvoorstel houdende invoeging van boek 3 “Goederen” in het nieuw Burgerlijk Wetboek goed.

De huidige bepalingen omtrent het goederenrecht dateren nog uit de tijd van Napoleon en werden in de loop der jaren niet of nauwelijks aangepast.

Een modernisering van deze 19e-eeuwse wetsartikelen was dan ook noodzakelijk.

Impact op de beslechting van burenrelaties

Het nieuwe boek 3 zal onder meer bepalingen bevatten over goederen, eigendomsrecht, mede-eigendom, vruchtgebruik, erfpacht en opstal.

Een prominente plek in de nieuwe wet is echter voorzien voor “burenrelaties”. Discussies tussen buren over te luide muziek, blaffende honden, overhangende takken, verbouwingen,… zijn immers een veelvoorkomend fenomeen.

Voortaan zullen de criteria waarmee de rechter rekening dient te houden om te bepalen of er sprake is van overmatige hinder wettelijk verankerd zijn.

In de toekomst zal het ook mogelijk zijn om bij een ernstig risico op burenhinder, reeds preventieve maatregelen te vorderen. Zo zal men dus niet meer dienen te wachten op een beet van de gevaarlijke hond van de buren, of op het instorten van een muur, vooraleer een vordering op grond van overmatige burenhinder te kunnen stellen.

Erfpachtrecht en opstalrecht

Zowel het opstalrecht als het erfpachtrecht worden sinds meer dan een halve eeuw bijzonder frequent gebruikt in de vastgoedpraktijk, onder meer in het kader van sociale huisvesting, publiek-private samenwerking, publieke infrastructuurprojecten en projectontwikkeling. De wettelijke regelingen dateren echter nog van 1824.

Het vernieuwde erfpacht- en opstalrecht zal functioneler zijn voor onze huidige samenleving. Zo zal het mogelijk zijn om volumes te stapelen. Bijvoorbeeld bij een ondergrondse parking, winkelcentrum, kantoren en appartementen, hetgeen in ons steeds meer volgebouwde land een absolute noodzaak is.

Vruchtgebruik

Ook de bepalingen inzake vruchtgebruik zijn grotendeels ongewijzigd gebleven sinds 1804. Ontwikkelingen in de rechtspraak en rechtsleer werden nog niet wettelijk vastgelegd.

Een belangrijke nieuwigheid is de samenwerkingsplicht die nagestreefd wordt tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar.

Zij zullen samen instaan voor daden van behoud. De financiële lasten voor grove herstellingen zullen proportioneel over hen verdeeld worden en er moet op verschillende ogenblikken zoveel mogelijk overleg tussen beiden worden nagestreefd.

In de toekomst zullen bijvoorbeeld overlevende partners die het vruchtgebruik verkregen over een woning ook aangesproken kunnen worden in betaling van herstelkosten van een nieuw dak.

Inwerkingtreding

Het nieuwe boek 3 “Goederen” is nog niet onmiddellijk van kracht. Hierop dient gewacht te worden tot achttien maanden na bekendmaking van de nieuwe wet in het Belgisch Staatsblad, zijnde medio 2021.

Meer weten? Contacteer ons team onroerend goed.

 

Bronnen:
https://www.koengeens.be/news/2020/01/30/het-nieuwe-goederenrecht-helpt-burenconflicten-oplossen-en-voorkomen
https://www.koengeens.be/policy/burgerlijk-wetboek-goederenrecht
Wetsvoorstel houdende invoeging van boek 3 “Goederen” in het nieuw Burgerlijk Wetboek, laatste versie dd. 24/01/2020.

 

Meer artikels over onroerend goed

Laatste Nieuws Update

ASSISEN: Khaldoon Al-Baghdadi veroordeeld tot levenslange opsluiting voor gruwelijke moord op Emmy Geboers De familie reageert opgelucht, maar blijft toch met vragen zitten. “We hadden...

Lees verder

Nieuw boek XIX ‘Schulden van de consument’ ingevoegd in het Wetboek van economisch recht

Nieuw boek XIX ‘Schulden van de consument’ ingevoegd in het Wetboek van economisch recht Op 1 september 2023 treedt het nieuw boek XIX WER ‘Schulden...

Lees verder