Meer woningen verkocht via bieding onder gesloten omslag.

Geactualiseerd op 26 januari 2022

VERKOOP VAN UW ONROEREND GOED VIA HET SYSTEEM VAN DE BIEDING ONDER GESLOTEN OMSLAG

Wat houdt “bieden onder gesloten omslag” precies in ?

Geïnteresseerde kopers bezichtigen een onroerend goed, meestal op afspraak of op een vooraf ingeplande kijkdag. Daarna hebben zij de mogelijkheid om op het onroerend goed een bod uit te brengen. De vraagprijs die in de te koop stelling wordt vermeld, blijft immers slechts een uitnodiging tot onderhandelen. Het bieden van de vraagprijs brengt dus niet automatisch een koop-verkoop tot stand.

U overhandigt uw bod onder gesloten omslag tegen een vooraf meegedeelde datum aan de verkoper, de vastgoedmakelaar of de notaris. De meeste vastgoedmakelaars werken hiertoe overigens met hun eigen standaardformulieren. Het bieden onder gesloten omslag wordt meestal aangewend bij de verkoop van populaire en betaalbare panden, veelal in de steden.

Bovendien gebeurt het dat een eigenaar aanvankelijk niet de intentie had om zijn woning op deze manier te koop aan te bieden maar hij er desalniettemin nog voor opteert indien blijkt dat de tekoopstelling van zijn woning een groot succes blijkt te zijn. Dit is perfect mogelijk. Meer nog, de verkoper zal op deze manier veelal een grotere verkoopopbrengst realiseren. Nu er meerdere kapers op de kust zijn, zijn kandidaat-kopers immers meer geneigd om een hoger bod uit te brengen dan zij aanvankelijk voor ogen hadden.

Onnodig te benadrukken dat dit voor veel geïnteresseerde kandidaat-kopers toch wel een golf van frustratie met zich meebrengt.

Word ik automatisch eigenaar als ik het hoogste bod uitbracht ?

Neen, het is nog steeds de eigenaar-verkoper die beslist aan wie hij zijn onroerend goed daadwerkelijk verkoopt. Dit is niet noodzakelijk de hoogste bieder.

Het is perfect mogelijk dat de verkoper beslist om zijn onroerend goed uiteindelijk te verkopen aan de minst biedende, bijvoorbeeld omwille van de sympathie die hij heeft voor deze kandidaat-koper.

Een koop-verkoop komt m.a.w. maar effectief tot stand indien de verkoper een welbepaald bod uitdrukkelijk aanvaardt. Anders is het uiteraard indien de verkoper van bij aanvang expliciet heeft aangegeven dat het onroerend goed sowieso zal toekomen aan de hoogste bieder. Elk geval zal dus nog afzonderlijk moeten worden bekeken.

Let als bieder wel op want het door u uitgebrachte bod is daarentegen, minstens gedurende een bepaalde periode, wel bindend. Indien uw bod wordt weerhouden, bent u verplicht om aan te kopen.

Wat is het verschil met een openbare verkoop ?

De verkoop via bieding onder gesloten omslag is juridisch gezien perfect mogelijk doch u dient als verkoper wel op te letten dat u geen openbare verkoop organiseert. Het organiseren van een openbare verkoop behoort namelijk nog steeds tot het monopolie van de notarissen.

Naast de openbare tekoopstelling (via publiciteit e.d.) moet er in geval van een openbare verkoop ook nog sprake zijn van een mondelinge en openbare mededinging en wordt het onroerend goed openbaar toegewezen aan de hoogste bieder.

Heeft u vragen over dit systeem, aarzel dan niet om ons gespecialiseerd team hierover te contacteren.

In de media

Er worden steeds meer woningen verkocht onder gesloten omslag na de lockdown. Bieden onder gesloten omslag betekent dat de kandidaat- kopers het goed op een bepaalde dag kunnen komen bezichtigen en dan hun bod uitbrengen onder gesloten omslag.

Die omslagen worden geopend en er wordt gekeken naar wie het hoogste bedrag heeft geboden voor het onroerend goed. Het is effectief een systeem dat aan populariteit aan het winnen is. Vooral in de steden en populaire panden worden op deze manier meer en meer aangeboden.

Sylvie Doggen ~ Vooral relatief betaalbare huizen en appartementen in binnensteden blijken in trek te zijn. Wie zo’n interessant pand in de aanbieding heeft, krijgt nu mogelijk tientallen tot honderden kandidaat-kopers over de vloer, vaak jonge gezinnen. Als verkoper is dat natuurlijk een luxepositie, want die kandidaat-kopers zijn nu dikwijls bereid om minstens de vraagprijs te betalen.

Artikels

Meer artikels over onroerend goed

Laatste Nieuws Update

ASSISEN: Khaldoon Al-Baghdadi veroordeeld tot levenslange opsluiting voor gruwelijke moord op Emmy Geboers De familie reageert opgelucht, maar blijft toch met vragen zitten. “We hadden...

Lees verder

Nieuw boek XIX ‘Schulden van de consument’ ingevoegd in het Wetboek van economisch recht

Nieuw boek XIX ‘Schulden van de consument’ ingevoegd in het Wetboek van economisch recht Op 1 september 2023 treedt het nieuw boek XIX WER ‘Schulden...

Lees verder