Nieuwe garantieregeling voor consumenten

Geactualiseerd op 01 juni 2022

Nieuwe garantieregeling voor consumenten in werking getreden : twee jaar effectieve bescherming

Vandaag treedt de nieuwe garantieregeling voor consumenten in werking. Hierdoor zijn consumenten beter beschermd indien een gebrek aan het aangekochte goed zich manifesteert binnen twee jaar na aankoop.

De wettelijke garantietermijn van twee jaar blijft behouden.  Wanneer je binnen de twee jaar na aankoop geconfronteerd wordt met een gebrek aan het goed dat je aankocht, heb je recht op een herstelling of vervanging van het goed.

Indien een herstelling of een vervanging onmogelijk is, heb je als consument recht op een vergoeding.

Verschil met de oude garantieregeling

Onder de oude garantieregeling werden enkel gebreken die zich binnen zes maanden na aankoop manifesteerden, vermoed aanwezig te zijn geweest op het moment van levering. Indien een gebrek zich pas zes maanden na aankoop manifesteerde, moest de consument bewijzen dat dit gebrek reeds bestond op het moment van levering.

Aangezien dit moeilijk te bewijzen was, konden consumenten vaak geen gebruik maken van hun wettelijk garantierecht. Dit zorgde er in de praktijk voor dat de wettelijke garantietermijn de facto zes maanden bedroeg.

Bewijslast bij de verkoper

Om hieraan tegemoet te komen, legt de wetgever de bewijslast onder de nieuwe garantieregeling gedurende de gehele garantietermijn van twee jaar bij de verkoper.

Onder de nieuwe garantieregeling worden gebreken die zich manifesteren gedurende de gehele garantietermijn voortaan vermoed reeds aanwezig te zijn geweest op het moment van de levering. De verkoper moet bewijzen dat dit niet het geval is en dat de consument daarentegen zelf verantwoordelijk is voor het gebrek. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door foutief gebruik of een gebrekkig onderhoud van het goed door de consument aan te tonen.

Wettelijke garantietermijn voor tweedehandsgoederen

Voor tweedehandsgoederen geldt in principe ook een wettelijke garantietermijn van twee jaar. De verkoper mag deze garantietermijn inkorten tot een minimumtermijn van één jaar. Dit is enkel mogelijk indien de consument hierover op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze geïnformeerd is en hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd.

Verkoop van digitale elementen, inhoud of diensten

De nieuwe garantieregeling is ook van toepassing op:

  • de verkoop van goederen met digitale elementen (bijvoorbeeld aangesloten smartwachtes)
  • de levering van digitale inhoud (bijvoorbeeld audio-opnames)
  • digitale diensten (bijvoorbeeld video’s on demand)

Door de nieuwe garantieregeling zijn consumenten aldus beter beschermd. Hierdoor maken ze effectief aanspraak op garantie gedurende de gehele wettelijke garantietermijn van twee jaar. Wanneer de verkoper bewijst dat het gebrek te wijten is aan de consument die zich op de wettelijke garantie beroept, heeft de consument geen recht op de wettelijke garantie.

Bijkomende vragen?

Heeft u vragen over de inhoud van voormeld artikel, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons team vastgoed op info@desdalex.be of maak eenvoudig een afspraak via onderstaande knop.

Afspraak Maken

Meer artikels over onroerend goed

Laatste Nieuws Update

ASSISEN. Burgerlijke partij ziet pizzamoord als een executie: “Met de loop tegen de schedel” Kris Luyckx had een tiental argumenten klaarliggen. “In die branche ben...

Lees verder

Nieuw boek XIX ‘Schulden van de consument’ ingevoegd in het Wetboek van economisch recht

Nieuw boek XIX ‘Schulden van de consument’ ingevoegd in het Wetboek van economisch recht Op 1 september 2023 treedt het nieuw boek XIX WER ‘Schulden...

Lees verder