Het financieel plan

Geactualiseerd op 26 januari 2022

De wetgever geeft de beginnende ondernemers een duwtje in de rug door ze bij de oprichting van een vennootschap wettelijk te verplichten een voorbereiding te maken. Deze voorbereiding neemt de vorm aan van een financieel plan. Het is een beschrijving van de activiteiten die de vennootschap bij de oprichting verricht. Daarnaast geeft het een schatting van de financiële middelen die hiervoor noodzakelijk zijn.

Chinees filosoof Confucius stelde reeds 500 jaar voor Christus dat succes altijd afhankelijk is van een nauwkeurige voorbereiding. Zonder die voorbereiding is falen een feit. Deze gouden regel geldt tot op vandaag voor iedere ondernemer die zijn succes op de economische markt wenst te beproeven.

De doelstelling van het financieel plan

1. Voorkomen van lichtzinnige oprichting van een vennootschap

Door middel van dit financieel plan zet men oprichters ertoe aan om na te denken over de voorgenomen bedrijvigheid en welk aanvangsvermogen vereist is.

2. Bescherming van de oprichters tegen aansprakelijkheid

Oprichters zijn ten aanzien van iedere belanghebbende hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap in het geval dat volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • het faillissement van de vennootschap wordt uitgesproken binnen de drie jaar na de verkrijging van rechtspersoonlijkheid
  • bij de oprichting was het aanvangsvermogen kennelijk ontoereikend voor de normale uitoefening van de bedrijvigheid voor een termijn van tenminste twee jaar

 

Om de laatste voorwaarde te controleren valt de rechtbank terug op het financieel plan dat door de oprichters werd opgesteld. De rechter beoordeelt het financieel plan op basis van de toestand en de informatie die op het tijdstip van de oprichting voorhanden was.

Een realistisch en weloverwogen financieel plan kan dus voorkomen dat u als oprichter aansprakelijk wordt gesteld.

 

Welke minimale inhoud moet het financiële plan hebben?

  1. een nauwkeurige beschrijving van de voorgenomen bedrijvigheid
  2. een overzicht van alle financieringsbronnen bij oprichting
  3. een openingsbalans, evenals geprojecteerde balansen na twaalf en vierentwintig maanden
  4. een geprojecteerde resultatenrekening na twaalf en vierentwintig maanden
  5. een begroting van de verwachte inkomsten en uitgaven voor een periode van minstens twee jaar na de oprichting
  6. een beschrijving van de aangenomen hypotheses bij de schatting van de verwachte omzet en de verwachte rendabiliteit
  7. de naam van de externe deskundige die bijstand heeft verleend bij de opmaak van het financieel plan

 

Het is aangewezen dat u zich voor de opstelling van het financieel plan laat bijstaan door een externe deskundige. Je kan hiervoor bijvoorbeeld beroep doen op een boekhouder of bedrijfsrevisor. De bijstand van een deskundige is wettelijk niet verplicht. Indien u zelf een financieel plan wenst op te stellen, kan u hiervan een model terugvinden in een technische nota van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen

Bijkomende vragen?

Aarzel niet om ons team ondernemingsrecht te contacteren!

Wist u dat we ook eerstelijnsadvies bieden via onze webshop? Zowel fysiek als digitaal!

Webshop

 

Bronnen
[1] In het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is deze verplichting terug te vinden in de volgende artikels: artikel 5:4, § 2 (voor besloten vennootschappen), artikel 6:5, § 2 (voor coöperatieve vennootschappen) en artikel 7:3, § 2 (voor naamloze vennootschappen).
[2] C. Brocal & A. Ernt, « Le plan financier dans le cadre de la SPRL-S », Cah.Jur., 4/2010, 95.

Meer artikels over ondernemingsrecht

Laatste Nieuws Update

ASSISEN: Khaldoon Al-Baghdadi veroordeeld tot levenslange opsluiting voor gruwelijke moord op Emmy Geboers De familie reageert opgelucht, maar blijft toch met vragen zitten. “We hadden...

Lees verder

Consumentenwetgeving: wat bij de aankoop van een paard?

Op 1 juni 2022 trad in België een nieuwe consumentenwetgeving in werking als gevolg van twee nieuwe Europese richtlijnen. Deze nieuwe wetgeving heeft ook invloed...

Lees verder