Extra sessie opleiding strafrecht anno 2018 gegeven door mr. Luyckx

Op 31 mei 2018 wordt een extra sessie georganiseerd door Confocus met als titel “Strafrecht anno 2018: het nieuwe strafwetboek en het nieuwe wetboek strafvordering in de steigers | Hof van Assisen, quo vadis?”. Meer informatie kan u hier terugvinden.