Extra sessie opleiding strafrecht anno 2018 gegeven door mr. Luyckx

Geactualiseerd op 26 januari 2022

Op 31 mei 2018 wordt een extra sessie georganiseerd door Confocus met als titel “Strafrecht anno 2018: het nieuwe strafwetboek en het nieuwe wetboek strafvordering in de steigers | Hof van Assisen, quo vadis?”. Meer informatie kan u hier terugvinden.