Collaboratieve onderhandelingen – iets voor u?

Geactualiseerd op 26 januari 2022

De laatste jaren werden heel wat initiatieven genomen om “alternative dispute resolution”, of alternatieve geschillenoplossingen, te promoten, en zo de stormloop naar de rechtbank te verminderen. Vooral in het kader van familiale geschillen werd geoordeeld dat het voor alle betrokken partijen beter is tot een oplossing te komen op basis van een gesprek mét elkaar, dan via een procedure tégen elkaar.

Vanuit dit idee voerde de wetgever op 18 juni 2018 de “collaboratieve onderhandelingen” in, om zo het aanbod van alternatieve geschillenoplossing verder te vergroten.

Wat is een collaboratieve onderhandeling?

Een vrijwillig en vertrouwelijk onderhandelingsproces tussen partijen, bijgestaan door hun advocaten. In tegenstelling tot bemiddeling komt er geen derde onpartijdige bemiddelaar aan te pas.

De advocaten die hun cliënten bijstaan, hebben de opdracht om bijstand en advies te verlenen.
Zij volgen hiervoor een speciale opleiding én worden daarna opgenomen in de lijst van collaboratieve advocaten.

Hét unieke aspect van dit soort onderhandeling

In dit soort onderhandeling, moeten de advocaten het klassieke partij-denken overstijgen.
Hiervoor dienen zijzelf, alsook hun cliënt, een ruimer inzicht van de situatie voor ogen te houden, om de onderhandelingen te doen slagen.

Deze bijzondere positie van de advocaat laat hen toe met het belang van hun cliënt en hun kennis van het dossier rekening te houden, maar daar ook de belangen van tegenpartij bij te betrekken, om zo tot een “win/win” situatie te komen in plaats van een “win/loose” voor de rechtbank.

Wanneer de onderhandelingen niet slagen, mag de advocaat in kwestie wel niet meer optreden voor de cliënt in procedures over hetzelfde geschil. Ook deze regeling voerde de wetgever in als extra drijfveer voor zowel partij als advocaat om tot een akkoord te komen.

Partijen blijven uiteraard altijd vrij om het collaboratief onderhandelingsproces stop te zetten.

Nieuw mààr vooral transparant proces

Collaboratieve onderhandeling is een nieuw maar vooral een transparant proces waarbij partijen een loyale houding aannemen tegenover elkaar, in plaats van een vijandige. Op deze manier kan een lang aanslepende procedure worden vermeden, met alle kosten van dien, en streven uw advocaten via overleg, samen met u, naar een optimale oplossing voor uw conflict.

Team Desdalex

Het Desdalex team heeft zich meteen verdiept in deze nieuwe wijze van conflictbeslechting. Mrs. Claudia Van de Velde, Kris Luyckx, Véronique Behiels en An Billen volgden inmiddels met succes de opleiding en behoren tot de eerste lichting van collaboratieve onderhandelaars in Vlaanderen.

Collaboratieve onderhandelingen

Meer artikels over aansprakelijkheids – en verzekeringsrecht

Laatste Nieuws Update

ASSISEN: Khaldoon Al-Baghdadi veroordeeld tot levenslange opsluiting voor gruwelijke moord op Emmy Geboers De familie reageert opgelucht, maar blijft toch met vragen zitten. “We hadden...

Lees verder

Nieuw boek XIX ‘Schulden van de consument’ ingevoegd in het Wetboek van economisch recht

Nieuw boek XIX ‘Schulden van de consument’ ingevoegd in het Wetboek van economisch recht Op 1 september 2023 treedt het nieuw boek XIX WER ‘Schulden...

Lees verder