De impact van Covid-19 op de burgerlijke procedures

Geactualiseerd op 26 januari 2022

Dat het coronavirus een enorme impact heeft op het dagelijkse leven, is intussen genoegzaam bekend. Ook op het gebied van de burgerlijke rechtspleging zal een en ander ingrijpend wijzigen in de komende periode. In uitvoering van de bijzondere machten die de Regering verkreeg, heeft de Minister van Justitie immers enkele belangrijke Koninklijke Besluiten opgesteld.

Op het gebied van de behandeling van burgerlijke zaken zijn er enkele ingrijpende wijzigingen die van toepassing zullen zijn tijdens de bestrijding van de actuele pandemie.

Zo worden alle termijnen van rechtspleging (zoals conclusietermijnen) en termijnen om rechtsmiddelen aan te wenden die komen te vervallen in de periode dat het Besluit van kracht is, verlengd tot één maand na afloop van het Besluit. Alle daaropvolgende termijnen worden met eenzelfde termijn verlengd. Indien dit tot gevolg heeft dat de laatste termijn komt te vervallen minder dan één maand voor de rechtsdag, zal de rechtsdag verdaagd worden. Hetzelfde geldt voor te vervallen verjaringstermijnen.

Partijen beschikken wel over de mogelijkheid om hiertegen bezwaar aan te tekenen, in welk geval de rechter een beslissing zal nemen.

De schriftelijke inberaadname wordt verheven tot algemeen principe in burgerlijke zaken. Alle zaken die vastgesteld stonden voor behandeling tussen de tweede dag na de bekendmaking van het Besluit en 03.06.2020 zullen in de regel schriftelijk in beraad worden genomen, zonder mondeling pleidooi.

Men kan bezwaar aantekenen tegen deze beslissing, uiterlijk één week voor de vastgestelde rechtsdag (dan wel daags voor de vastgestelde rechtsdag, indien deze gepland stond in de acht dagen na de bekendmaking van het Besluit).

Vervolgens zijn er drie mogelijkheden:

  • Ofwel is er geen bezwaar en wordt het dossier aldus schriftelijk in beraad genomen;
  • Ofwel maken alle partijen bezwaar tegen de schriftelijke behandeling. In dat geval zal de rechter het dossier ofwel verdagen, ofwel naar de rol verzenden.
  • Ofwel zijn er bezwaren, doch niet vanwege elke partij, waarbij vervolgens de rechter een beslissing zal nemen, waarbij hij de mogelijkheid heeft om:
    • De terechtzitting te laten doorgaan (eventueel via video-conferentie);
    • Het dossier uit te stellen of naar de rol te verzenden;
    • Het dossier alsnog schriftelijk in beraad te nemen;

Tegen deze beslissingen kan geen rechtsmiddel worden aangewend. Hoger beroep is aldus niet mogelijk.

Indien het dossier schriftelijk in beraad wordt genomen, dienen alle partijen hun stukken neer te legen uiterlijk één week na de vastgestelde rechtsdag (dan wel één week na de beslissing van de rechter omtrent de schriftelijke inberaadname), op straffe van ambtshalve wering ervan.

De rechter kan, in de maand die volgt, partijen uitnodigen verheldering te bieden over het dossier (eventueel per video-conferentie).

Lees hier de publicatie in het Belgisch Staatsblad. 

Meer artikels over aansprakelijkheids – en verzekeringsrecht

Laatste Nieuws Update

ASSISEN: Khaldoon Al-Baghdadi veroordeeld tot levenslange opsluiting voor gruwelijke moord op Emmy Geboers De familie reageert opgelucht, maar blijft toch met vragen zitten. “We hadden...

Lees verder

Nieuw boek XIX ‘Schulden van de consument’ ingevoegd in het Wetboek van economisch recht

Nieuw boek XIX ‘Schulden van de consument’ ingevoegd in het Wetboek van economisch recht Op 1 september 2023 treedt het nieuw boek XIX WER ‘Schulden...

Lees verder