BRAND BIJ FRANK EN SIMONNE

Geactualiseerd op 26 januari 2022

In de Vlaamse soap ‘Thuis’ werden de gevestigde waarden Frank en Simonne recent geconfronteerd met een woningbrand. Na onderzoek bleek dat de brand veroorzaakt werd door een defect aan de elektriciteitskast.

Frank en Simonne contacteerden hun verzekering om een vergoeding te bekomen voor de brandschade. Helaas weigerde hun verzekeraar dekking van de brandschade.

Thuisadvocaat Tom kwam echter met een oplossing. Hij had vernomen dat ACE voor de brand, elektriciteitswerken had uitgevoerd en zij aansprakelijk gesteld konden worden voor de schade. Jammer genoeg weigerde ook de verzekeraar van ACE tussen te komen. Zij stelden namelijk dat Joren, werknemer van ACE, persoonlijk aansprakelijk was. Hij had een zware individuele inschattingsfout gemaakt door Frank de elektriciteitskast te laten afwerken.

WIE IS AANSPRAKELJK VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN WERKNEMER?

Als algemene regel geldt dat ACE als aannemer aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door fouten van haar werknemer Joren bij uitvoering van de opdracht die Frank en Simonne aan ACE toevertrouwden.

KAN EEN WERKNEMER PERSOONLIJK AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN?

Werknemers die bij de uitvoering van hun arbeidsovereenkomst schade veroorzaken aan de werkgever of derden zijn enkel aansprakelijk ingeval van bedrog, zware schuld of een gewoonlijk voorkomende lichte fout.

Doorgaans wordt gesteld dat ‘de zware fout dermate buitensporig is, zodat niet kan worden begrepen dat een redelijk persoon ze zou begaan’.  Of Joren werkelijk een zware fout beging, is een feitenkwestie. De feitenrechter oordeelt hierover steeds in concreto rekening houdende met de feitelijke omstandigheden. In de rechtspraak wordt echter steeds meer rekening gehouden met de leeftijd of ervaring van een werknemer. Het feit dat Joren jong en onervaren was, zou zodoende in zijn voordeel kunnen pleiten.

KAN EEN AANNEMER ZIJN AANSPRAKELIJKHEID VOOR FOUTEN VAN ZIJN WERKNEMERS UITSLUITEN?

Een aannemer kan zijn aansprakelijkheid voor de personen voor wie hij instaat in principe rechtsgeldig beperken, uitsluiten of preciseren.

Aan deze principiële geldigheid worden echter een aantal beperkingen gesteld. Zo kan de aannemer zijn aansprakelijkheid voor een werknemersfout in het kader van de tienjarige aansprakelijkheid niet uitsluiten. Het uitsluiten van aansprakelijkheid ingeval van bedrog of zware fout door een werknemer is bijvoorbeeld wel mogelijk. Het uitsluiten aansprakelijkheid ingeval van opzet of grove is schuld is daarentegen niet mogelijk.

WELKE STAPPEN DIENT EEN BOUWHEER TE ONDERNEMEN?

Wanneer een bouwheer geconfronteerd wordt met schade veroorzaakt door een werknemer van zijn aannemer moet de bouwheer zich richten tot de aannemer en deze in gebreke stellen voor de geleden schade. Hierbij dient echter steeds rekening gehouden te worden met de aansprakelijkheidsregeling in de aannemingsovereenkomst.

MEER INFORMATIE GEWENST?

Ons Team Vastgoed staat u met genoegen bij om u advies te verstrekken en/of bijstand te verlenen in het kader van uw makelaarsovereenkomst.

Contacteer ons

 

 

Meer artikels over onroerend goed

Laatste Nieuws Update

ASSISEN: Khaldoon Al-Baghdadi veroordeeld tot levenslange opsluiting voor gruwelijke moord op Emmy Geboers De familie reageert opgelucht, maar blijft toch met vragen zitten. “We hadden...

Lees verder

Nieuw boek XIX ‘Schulden van de consument’ ingevoegd in het Wetboek van economisch recht

Nieuw boek XIX ‘Schulden van de consument’ ingevoegd in het Wetboek van economisch recht Op 1 september 2023 treedt het nieuw boek XIX WER ‘Schulden...

Lees verder