Nina Verbrugge.

Ervaring

Nina Verbrugge behaalde haar Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen in 2014, waarna zij aansluitend haar carrière startte als advocaat bij Advocatenkantoor Desdalex.

Als Advocaat Counsel leidt zij het team dat zich verdiept in dossiers omtrent het verzekeringsrecht, buitencontractuele aansprakelijkheid en wegverkeer.

Nina Verbrugge ontwikkelde hierbij een bijzondere specialisatie voor het begroten van schade waarbij sprake is van lichamelijke letsels. Zij staat benadeelden bij wanneer zij schade lijden naar aanleiding van zowel verkeersongevallen als opzettelijke feiten.

In 2017 volgde Nina Verbrugge een bijzondere Supralat-opleiding voor het verlenen van bijstand bij een verhoor door de politie of onderzoeksrechter (Salduz-wetgeving). Zij kan u dan ook vakkundig bijstaan voor, tijdens en na het afleggen van een verklaring bij de politie, bijvoorbeeld naar aanleiding van een verkeersovertreding.

Om u in alle facetten van geschilbeslechting te kunnen bijstaan, volgde Nina Verbrugge tevens een postacademische opleiding Bemiddeling aan de Universiteit van Antwerpen.

Sinds 2022 is Nina Verbrugge erkend als bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken bij de Federale Bemiddelingscommissie (erkenningsnummer 4499).

Opleidingen

  • Master in de Rechten, Universiteit Antwerpen (2014)
  • Bijzondere Supralat opleiding Verhoorbijstand (2017)
  • Postacademische opleiding Bemiddeling met specialisatie burgerlijke en handelszaken, Universiteit Antwerpen (2022)

Expertises

  • Aansprakelijkheidsrecht
  • Wegverkeer
  • Verzekeringsrecht
  • Huur- en handelshuur

Talen

  • Nederlands
  • Engels
  • Frans