Uw jaarlijkse statutiaire Algemene Vergadering van Mede-eigenaars staat eerstdaags ingepland, wat nu?

Het K.B. van 27/03/2020 m.b.t. Covid-19 voorziet ook in uitstel van algemene vergaderingen van mede-eigenaars van appartementsgebouwen

Uw jaarlijkse statutiaire Algemene Vergadering van Mede-eigenaars staat eerstdaags ingepland, wat nu ?

De algemene vergaderingen van mede-eigenaars die staan ingepland tussen 10 maart 2020 en 3 mei 2020 (de zogenaamde ‘crisisperiode’) worden gedwongen uitgesteld, tenzij er unaniem wordt beslist om de vergadering schriftelijk te houden (bvb. via telefoon of videoconferentie). Bestaat er geen unaniem akkoord m.b.t een schriftelijke behandeling, zal de algemene vergadering worden gehouden binnen de vijf maanden volgend op voormelde crisisperiode.

Het mandaat van de syndicus alsmede dat van de raad van mede-eigenaars, dat tijdens de zogenaamde crisisperiode zou aflopen, wordt automatisch verlengd tot aan de eerstvolgende uitgestelde algemene vergadering.

De syndicus blijft zijn bevoegdheid en zijn vergoeding behouden en oefent zijn taken uit o.b.v. het laatst geldend contract.

Dit betekent enerzijds dat de syndicus de provisies kan blijven opvragen o.g.v. de laatst goedgekeurde begroting doch ook dat de syndicus alle noodzakelijk maatregelen moet blijven nemen teneinde de continuïteit van de VME te verzekeren. Dit laatste geldt overigens ook voor de raad van mede-eigenaars.

De zogenaamde ‘crisisperiode’ geldt voorlopig tot 3 mei 2020 maar kan door de Koning nog worden verlengd.

Heeft u bijkomende vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met ons team onroerend goed.  Wij staan nog steeds voor u klaar.

Lees hier de publicatie in het Belgisch Staatsblad. 

Meer artikels over onroerend goed

Wie betaalt de kosten van mijn advocaat en het gerecht?

Wanneer cliënten betrokken worden in een gerechtelijke procedure stellen zij ons vaak dezelfde vragen: “Wat kost een advocaat?”, “Wie betaalt de kosten van mijn advocaat?”,...

Lees verder

Wachten op een bouwvergunning ten gevolge van de cyberaanval op de stad Antwerpen.

Door de cyberaanval op de stad Antwerpen komt de afhandeling van bouwaanvragen ernstig in het gedrang.  Misschien had ook u op een spoedige beslissing in...

Lees verder