Onroerend goed

Onroerend goed

De rechtstak onroerend goed omvat verschillende domeinen, gaande van huurgeschillen en bouwgeschillen tot stedenbouwkundige vergunningen en ruimtelijke ordening. Voor niet-kenners is de wereld van onroerend goed vaak een kluwen van kleine lettertjes en ingewikkelde bepalingen, wat maakt dat veel mensen er soms kop noch staart aan krijgen. Wij helpen u dan ook graag met het nodige advies.

Wilt u graag een van de onderstaande aspecten met ons bespreken? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen – wij zijn gespecialiseerd in de onderstaande (en hieraan gerelateerde) onderwerpen:

Huur en handelshuur

De huurwetgeving, en dan in het bijzonder de handelshuurwetgeving, is een complexe kwestie. Het betreft een uiterst specifieke materie met tal van wettelijk voorgeschreven bepalingen en termijnen. Voor de naleving ervan staan we zowel huurders als verhuurders graag bij in diverse betwistingen en procedures.

 • huurachterstallen
 • beëindiging huur
 • vrijgave huurwaarborg
 • gebreken aan het gehuurde goed
 • handelshuurhernieuwing

Als specialist in de diverse aspecten van het huurrecht, bieden wij ook graag professioneel advies en begeleiding met betrekking tot:

 • het opstellen van een (handelshuur)contract
 • handelshuurhernieuwing
 • herziening van de huurprijs
 • vragen omtrent de lopende huurovereenkomst
 • mogelijkheden tot opzeg
Vastgoed

Er komt heel wat kijken bij de aan- en de verkoop van een woning of eender welk ander onroerend goed. Dat veroorzaakt soms discussies en geschillen, waar wij als ervaren kantoor uiteraard graag in tussenkomen. Wij verlenen professionele bijstand:

 • namens of lastens een vastgoedmakelaar
 • namens of lastens de syndicus van een appartementsgebouw
 • lastens een mede-eigenaar
 • namens of lastens de projectontwikkelaar
 • lastens de eigenaar of gebruiker van een aanpalend perceel (o.m. de problematiek van erfdienstbaarheden) of onroerend goed

Verder voorzien we graag advies en begeleiding bij het opstellen van:

 • makelaarscontracten
 • koop-verkoopovereenkomsten
 • overeenkomsten met betrekking tot erfdienstbaarheden
 • statuten en reglementen van inwendige orde
Aannemingsrecht - Bouwrecht

Bij de oprichting of de renovatie van een woning of een ander onroerend goed, zijn vaak veel verschillende partijen betrokken. Dat veroorzaakt soms discussies en onenigheid, waar uiteraard niemand mee gediend is. Wij verlenen professionele bijstand:

 • namens of lastens de architect
 • namens of lastens de (onder)aannemer(s)
 • namens of lastens de opdrachtgever/bouwheer
 • namens of lastens de eigenaar/gebruiker van een omliggend onroerend goed die schade ondervinden van bouwwerken in uitvoering

Ook voor de opstelling van overeenkomsten stelt Desdalex de nodige expertise voorop. Wij bieden professioneel advies en begeleiding voor het opstellen van:

 • (onder)aannemingsovereenkomsten
 • architectenovereenkomsten
Stedenbouw en ruimtelijke ordening

Hebt u een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd, maar werd deze geweigerd? Of verkreeg een andere partij een vergunning waar u het helemaal niet mee eens bent? Dan staan wij u uiteraard graag bij. Wij verlenen advies en begeleiding in alle soorten procedures met de gemeente, de stad, de Bestendige Deputatie van de Provincie en de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Uiteraard helpen wij ook graag betwistingen te voorkomen. Schakel onze professionele begeleiding in voor alle administratieve procedures met betrekking tot een stedenbouwkundige aanvraag of betwisting.