Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Bij Desdalex juichen we ondernemerschap toe! Aangezien het een wereld is van specifieke details en strikte wettelijke bepalingen, vinden we het dan ook niet meer dan normaal om ondernemers bij te staan met het nodige advies en professionele begeleiding. We beschikken over een uitgebreide expertise inzake ondernemingsrecht en helpen graag waar we kunnen.

Zowel professionelen als particulieren kunnen bij ons terecht voor advies op maat en de nodige bijstand in gerechtelijke en buitengerechtelijke geschillen met betrekking tot eender welk aspect waar ondernemingen mee geconfronteerd worden.

Vennootschapsrecht

Desdalex is meer dan vertrouwd met de verschillende facetten van het bedrijfsleven en beschikt over de nodige ervaring om professionelen en ondernemingen bij te staan in alle aspecten van het vennootschapsrecht. Op zoek naar begeleiding of adviesverlening? Wij helpen u graag met:

 • De oprichting van vennootschappen, verenigingen en stichtingen
 • Fusies, splitsingen, overnames en participaties
 • Management- en aandeelhoudersovereenkomsten
 • Conflictsituaties en geschillenregeling tussen vennoten en aandeelhouders
 • Due diligence
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Vereffeningen
Handels- en contractenrecht

Commerciële overeenkomsten en handelsovereenkomsten doen ondernemingen draaien. Het is dan ook van cruciaal belang dat elke letter goed staat en dat deze overeenkomsten waterdicht zijn. Aangezien dat zeker geen evidentie is, staat ons kantoor u graag met advies en begeleiding bij, bij het opstellen van alle soorten contracten.

Wij helpen u graag met:

 • Verkoop-, huur-, dienstverlening- en managementcontracten
 • Handelstussenpersonen en distributie van producten en diensten (franchise-, concessie-, handelsagentuur- of commissionairsovereenkomsten)
 • Aannemingen
 • Financiële contracten (leasing, renting, lening, corporate finance, zakelijke zekerheden …)
Insolventie- en faillissementsrecht

Helaas behoren insolvabiliteit en faillissementen tot de dagelijkse realiteit. Verschillende omstandigheden zorgen ervoor dat niet alle ondernemingen slagen. Opdat u zich zeker niet meer moeilijkheden op de hals zou halen, staat ons kantoor ondernemingen graag bij tijdens elke fase, gaande van:

 • Onderhandelingen met schuldeisers en kredietverstrekkers over
  • De aanvraag en opvolging van aanvragen tot gerechtelijke reorganisatie in het kader van de Wet op de Continuïteit van de Onderneming (WCO) tot
  • Vrijwillige en gerechtelijke vereffeningen en
  • Aanvragen en begeleiden van faillissementen.

Al onze advocaten in de afdeling ondernemingsrecht beschikken over nodige ervaring met betrekking tot insolventieprocedures en vereffeningen, alsook met het voeren van burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheidsprocedures lastens bestuurders en oprichters van vennootschappen.

Mr. Tom Hermans werd in 2005 toegevoegd aan de lijst der curatoren verbonden aan de rechtbank van koophandel in Antwerpen.

Intellectueel eigendomsrecht, marktpraktijken en consumentenbescherming

Het staat in onze maatschappij niet zomaar iedereen vrij om eender wat te verkopen onder eender welk voorwendsel. Er zijn duidelijke wetten die voorschrijven wat aanbieders mogen doen en wat hen zeker niet zomaar vrij staat. Wij adviseren cliënten graag met betrekking tot al hun vragen over:

 • Auteursrechten
 • Octrooien
 • Merkenrecht
 • Domeinnamen
 • E-commerce
 • Licentieovereenkomsten

Ook wat betreft marktpraktijken en consumentenbescherming hebben we de nodige kennis ter zake. Ons kantoor heeft de nodige kennis in huis voor adviesverlening met betrekking tot:

 • Precontractuele en andere informatieverplichtingen ten aanzien van consumenten
 • Oneerlijke handelspraktijken en prijszetting
 • Regels over verkoop op afstand
 • Onrechtmatige bedingen in consumentenovereenkomsten
 • Stakingsvorderingen
 • Concurrentiebedingen
Bank- en kredietrecht

Desdalex heeft een ruimte ervaring in geschillendossiers met banken en verleent graag gespecialiseerd advies en professionele bijstand aan cliënten bij:

 • Beslag- en uitvoeringsprocedures
 • Financiële operaties
 • Waarborgen
 • Consumentenkrediet
Sociaal recht

Zowel wat betreft individueel als collectief arbeidsrecht beschikt ons kantoor over de nodige expertise en ervaring. Wij staan cliënten dan ook graag bij met verschillende dossiers, gaande van het opstellen van arbeidsovereenkomsten tot het begeleiden van herstructureringen. Ook voor alles daartussen zetten we onze kennis van het sociaal recht graag voor u aan het werk.

Schakel onze hulp in voor:

 • Arbeidsovereenkomsten
 • Managementovereenkomsten
 • Ontslag- en beïndigingsovereenkomsten
 • Herstructureringen en sociale conflicten
 • Sociale zekerheid
 • Welzijn op het werk