Hippisch Recht

Hippisch recht

Paarden houden, paarden fokken, paardensport :

Veelvuldig zijn er juridische betwistingen omtrent paarden.

  • Koop/verkoop van paarden
  • Aansprakelijkheid voor het gedrag van paarden
  • Een manegeovereenkomst
  • Een overeenkomst tussen de eigenaar van een paard en de berijder van een paard
  • De identificatie van paarden
  • enz…

Hippisch recht heeft te maken met al het voorgaande.  Wanneer een probleem in verband met paarden wordt voorgelegd, zal eerst grondig onderzoek gebeuren naar de feiten, zal een advies worden verleend en indien geen minnelijke schikking kan worden bereikt, kan er een procedure worden gevoerd.