Familierecht

Familierecht

Het familierecht en het familiaal vermogensrecht hebben betrekking op alles wat met de rechten en plichten van personen, gezinnen en families te maken heeft. Vaak wordt u ermee geconfronteerd bij bijzondere, soms erg ingrijpende levensgebeurtenissen. Wij starten elk dossier met een uitgebreide bespreking en verzamelen vervolgens de nodige informatie. Is er niet meteen een compromis mogelijk? Dan gaan wij voor u op zoek naar een oplossing via discrete en gerichte onderhandelingen. Uiteraard schuwt ons kantoor geen procedures en staan wij u graag krachtdadig bij voor de rechtbank.

Hieronder vindt u een overzicht van een aantal aspecten van het familierecht en het familiaal vermogensrecht waarin ons kantoor een bijzondere expertise heeft. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u deze of andere onderwerpen met ons wenst te bespreken.

Huwelijk - echtscheiding

Overweegt u om binnenkort in het huwelijksbootje te stappen? Dan is het van groot belang om u te vergewissen van uw rechten en plichten, zodat weet welke gevolgen een huwelijk en de keuze van het huwelijkscontract op korte en op lange termijn met zich kan brengen. Ook bij een echtscheidingsprocedure is de bijstand van een advocaat van groot belang. Hij bekijkt samen met u wat uw wensen en doelstellingen zijn en staat u bij van a tot z.

Uw advocaat staat u tijdens het hele verloop bij met raad en daad en kan onder meer volgende vragen met u bespreken:

 • Huwelijken
  • Wenst u te huwen, maar bent u niet op de hoogte van uw rechten en uw plichten?
  • Weet u niet welk huwelijksstelsel het beste bij uw specifieke situatie past?
 • Onderhandelingen en procedures
  • Wenst u met uw (ex-)partner te onderhandelen omtrent de verdeling van de goederen en de regeling van de kinderen?
  • Wensen u en uw partner uit de echt te scheiden middels een EOT?
  • Werd u door uw partner gedagvaard in echtscheiding of wenst u zelf een procedure op te starten?
 • Onderhoudsgelden en voorlopige echtscheidingsmaatregelen
  • Vraagt u zich af wie er in de gezinswoning mag blijven wonen tijdens de echtscheidingsprocedure?
  • Weet u niet wie de huur/hypotheek verder dient af te betalen?
  • Wenst u in een regeling voor de kinderen voorzien?
 • Uitkeringen na echtscheidingen
  • Hebt u als ex-echtgenoot recht op een uitkering na echtscheiding?
  • Vraagt u zich af op hoeveel en voor hoe lang?
  • Weet u niet wat de gevolgen zijn van een nieuwe relatie van uzelf of van uw ex-echtgenoot?
 • Vereffening en verdeling na de echtscheiding
  • Bent u uit de echt gescheiden, maar bezit u nog een onroerend goed met uw ex-echtgenoot?
  • Hebt u samen een zaak die verdeeld dient te worden?
  • Hebt u recht op een deel van de groepsverzekering en levensverzekering van uw echtgenoot?
Wettelijke en feitelijke samenwoning

Wettelijk of feitelijk samenwonen? Steeds meer koppels kiezen voor één van deze samenlevingsvormen. Onze advocaten adviseren u graag bij de keuze en lichten de verschillen toe. Zij bespreken ook de gevolgen van beide relatievormen en de mogelijkheden die samenlevingsovereenkomsten kunnen bieden Het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn, zeker aangezien wettelijk of feitelijk samenwonen met of zonder contract ook specifieke gevolgen heeft in het geval van een relatiebreuk. Als het tot een breuk zou komen, staat uw advocaat u bij en helpt hij u bij de afwikkeling van de financiële kant, de verdeling van de roerende en onroerende goederen enz.

Ouders en kinderen

De relatie tussen ouder en kind is uniek en verdient bijzondere aandacht. Op welke manier kunt u deze relatie beschermen of kunt u uw bijzondere band vrijwaren? Zeker na een breuk en binnen nieuw-samengestelde gezinnen zijn dit vaak gestelde vragen. Ons kantoor staat u graag bij. Onze advocaten helpen u op de eerste plaats om de belangen van uw kinderen te beschermen. Als ouder hebt u rechten en plichten, maar het is niet altijd duidelijk wat deze precies zijn en wat er precies kan worden afgedwongen van de andere ouder. Het is in het belang van ouders én kinderen om tot een vergelijk te komen.

Uw advocaat staat u bij met:

 • Ouderlijk gezag en voogdij
  • Mag u alleen beslissingen nemen omtrent de opvoeding en de opleiding van uw kinderen?
  • Geraakt u het als ouders niet eens over de schoolkeuze voor de kinderen?
 • Verblijfsregelingen voor kinderen en een recht op persoonlijk contact
  • Dient er een verblijfsregeling voor de kinderen uitgewerkt te worden?
  • Hebt u uw kinderen reeds geruime tijd niet gezien en wenst u opnieuw contact?
  • Wenst u een gelijkwaardig verblijf voor beide ouders?
  • Wenst u opnieuw contact met uw kleinkinderen?
 • Onderhoudsbijdragen voor kinderen
  • Betaalt de andere ouder geen onderhoudsbijdrage voor de kinderen?
  • Vraagt u zich af welke ouder de buitengewone kosten van de kinderen dient te betalen?
  • Hoeveel dient u te betalen voor de kinderen?
  • Kunt u de onderhoudsbijdrage door gewijzigde omstandigheden niet meer betalen, of komt u niet langer toe met de onderhoudsbijdrage die u ontvangt?
  • Moet ik nog een onderhoudsbijdrage betalen na de meerderjarigheid van de kinderen?
Afstamming en adoptie

Uiteraard is uw afstammingsband niet allesbepalend, maar toch heeft die niet enkel emotioneel, maar ook juridisch verregaande gevolgen. Afstammingsbanden brengen namelijk bepaalde rechten en plichten met zich mee, zowel voor de ouders als voor het kind, en ze zijn ook van doorslaggevend belang voor de beoordeling van erfrechten en onderhoudsplichten. Derhalve heeft het vaststellen of betwisten van afstammingsbanden belangrijke gevolgen. Wij staan u graag bij in alle afstammings- en adoptiedossiers.

Jeugdbescherming

Bij de behandeling van protectionele dossiers wordt aan alle minderjarigen een jeugdadvocaat toegewezen. Die staat de adolescent bij tijdens openbare zittingen, kabinetszittingen in de jeugdrechtbank en uiteraard ook doorheen herstelbemiddelingen. Werd uw kind onder toezicht van de jeugdrechtbank geplaatst? Dan is het aangewezen om u als ouder zelf ook te laten bijstaan door een advocaat. Hij behartigt uw belangen en die van uw gezin.

Bescherming van meerderjarigen

Het komt ook voor dat meerderjarigen een bijzondere bescherming behoeven, bijvoorbeeld omwille van hun leeftijd en/of hun gezondheidstoestand. Als naaste kunt u een beroep doen op uw advocaat om in zulke bescherming te voorzien, bijvoorbeeld door met familieleden de nodige afspraken te maken of door te werken met een systeem van vertegenwoordiging voor het beheer van de goederen en de inkomsten. Kan geen minnelijke regeling worden bereikt of volstaat die niet, dan kan ook in bewindvoering worden voorzien met tussenkomst van de vrederechter. Uw advocaat staat u bij, zowel bij de voorbereiding daarvan als bij de uitwerking van de concrete gevolgen.

Schenkingen - testamenten - erfenissen

Een overlijden brengt niet alleen verdriet en rouw met zich mee, er gaan ook praktische beslommeringen mee gepaard. In de praktijk  ontaarden die vaak in discussies en zelfs geschillen binnen de familie. Uw raadsman probeert op een serene wijze uw belangen te behartigen en uw rechten te vrijwaren, zowel middels onderhandelingen bij de notaris als door middel van de vereiste familierechtelijke procedures. Het beste is uiteraard om geschillen in het algemeen te vermijden; een goede voorbereiding of planning kan daarbij helpen. Ons kantoor staat u graag bij voor de correcte afhandeling van:

 • Schenkingen
  • Wenst u een schenking te doen aan een van uw (klein)kinderen?
  • Kunt u een van uw kinderen bevoorrechten en wat zijn hier later de gevolgen van?
  • Hoe doet u een rechtsgeldige schenking aan uw beste vriend?
  • Hoe draag ik mijn vermogen over op een fiscaal gunstige manier?
  • Kan ik na een schenking zelf nog het beheer in handen houden?
 • Testamenten
  • Werd het testament op een geldige wijze opgemaakt?
  • Wat zijn de gevolgen van een ongeldig testament?
  • Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn testament zeker wordt uitgevoerd overeenkomstig mijn wensen?
 • Erfenissen en de verdeling daarvan
  • Hebt u als stiefkind recht op een erfdeel?
  • Wie heeft er recht op wat?
  • Wat is het verschil tussen vruchtgebruik en naakte eigendom?