Aansprakelijkheids – en verzekeringsrecht

Aansprakelijkheids – en verzekeringsrecht

Met ongevallen of schadegevallen krijgt u liever niet te maken. Toch komen ze best vaak voor.

Dan rijst de vraag wie u kan aanspreken tot vergoeding van de schade en op welke vergoeding of herstel u kan rekenen. Als u zelf wordt aangesproken tot vergoeding van schade, stelt zich de vraag of dit terecht is.

Deze kwesties worden geregeld in het aansprakelijkheidsrecht. Naast enkele bepalingen in het Burgerlijk Wetboek is dit vooral geregeld in diverse normen die worden geïnterpreteerd en toegepast door rechters.

Schade of aansprakelijkheid wordt in veel gevallen ook gewaarborgd in een verzekeringsovereenkomst, wat het paraplubegrip ‘aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht’ verklaart. Wij behandelen aansprakelijkheidsdossiers voor slachtoffers van schade, voor personen die aansprakelijk worden gesteld en voor verzekeraars. Met andere woorden: wij beheersen deze complexe materie vanuit verschillende oogpunten, wat maakt dat wij voor u het verschil kunnen maken.

Aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht houden in het bijzonder verband met:

Aansprakelijkheid

Schade moet hersteld worden, dat staat buiten kijf. Het komt erop aan om te achterhalen wie wettelijk aansprakelijk is voor de geleden beschadiging(en) – zo draait de juiste persoon op voor het verhaal.

Wij adviseren u graag als:

 • u schade hebt geleden die u aan iemand anders kan verwijten
 • u een vergoeding of herstel van uw schade wilt bekomen
 • een ander meent dat u verantwoordelijk bent voor zijn of haar schade
 • uw kind schade heeft toegebracht of uw kind het slachtoffer is van een schadegeval
Verkeersrecht

Elke dag gebeuren er grote en kleine(re) verkeersongevallen. Dat brengt vaak vingergewijs en beschuldigingen met zich mee.

Als specialisten in verkeersrecht staan we u graag bij als u:

 • betrokken was in een verkeersongeval en vragen hebt
 • van het parket een voorstel tot betaling van een geldsom ontving
 • bent gedagvaard voor de politierechtbank
 • het slachtoffer werd van een verkeersongeval en een vergoeding van schade wilt bekomen
 • vragen hebt over de schadevergoeding die wordt voorgesteld door een verzekeraar
Verzekeringsrecht

Een verzekering afsluiten tegen ongevallen en schade, is altijd een goed idee. Helaas zijn verzekeringen niet voor iedereen even behapbaar of transparant, wat maakt dat we u graag door de kleine lettertjes gidsen.

Kom advies inwinnen als u:

 • niet zeker weet of u bent verzekerd voor schade die u hebt geleden
 • zich afvraagt of u een verzekeraar of fonds kunt aanspreken tot vergoeding van uw schade
 • wilt onderhandelen met de verzekeraar van een derde
 • een aanmaning ontving van een verzekeraar of bent gedagvaard
Burenhinder

Buren zijn helaas niet altijd de beste vrienden. Meer nog: in sommige gevallen ontaarden geschillen en hinder in ware burenruzies.

Wij staan u graag bij met advies als u

 • nadeel ondervindt van uw buur
 • last hebt van openbare werken of bouwwerken in uw buurt
 • wordt aangesproken of aangemaand door een buur of diens verzekeraar