Publicaties van Sven Eggermont

Publicaties van Sven Eggermont

 • Eggermont, S., “De juridische bescherming van private relaties”, Dissertation for the degree of Doctor of Laws, Antwerp, University of Antwerp, Law Faculty, 2015, 655 p.
 • Lyssens-Danneboom, V., Eggermont, S. and Mortelmans, D., “LAT and LAW: Exploring legal expectations among individuals in LAT-partnerships, Social & Legal Studies 2013, 357-376.
 • Eggermont, S., “De ‘passerelle’ naar dringende voorlopige maatregelen bij een wettelijke samenwoning die hangende de procedure wordt ontbonden” (note with Justice of the Peace, Beveren 30 August 2012, Justice of the Peace, Lokeren 7 April 2011 and District Court of Dendermonde 30 June 2011), T.Fam. 2013, 15-20.
 • Eggermont, S., “Dringende voorlopige maatregelen over vennootschapsgoederen na wettelijke samenwoning” (note with Justice of the Peace, Zelzate 9 July 2009), RW 2012-13, 629-634.
 • Eggermont, S., “De afwikkeling van de samenwoningsrelatie” in Senaeve, P., Swennen, F. and Verschelden, G. (ed.), De beëindiging van de tweerelatie, Antwerp, Intersentia, 2012, 253-321.
 • Swennen, F. and Eggermont, S., “Same-Sex Couples in Central Europe: Hop, Step and Jump” in Boele-Woelki, K. and Fuchs, A. (ed.), Legal Recognition of Same-Sex Relationships in Europe. National, cross-border and European perspectives, Antwerp, Intersentia, 2012, 19-39.
 • Eggermont, S., “Commentaar bij artt. 336-341 BW” in Personen- en familierecht: artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2010, 41 p.
 • Eggermont, S., “De houdbaarheid van het Belgische naamrecht”, TPR 2009, 1759-1849.
 • Eggermont, S., “Opvattingen over het overgangsrecht van de Echtscheidingswet 2007: het Grondwettelijk Hof slaat en zalft” (note with GwH 18 June 2009 and GwH 16 July 2009), RW 2009-10, 869-872.
 • Swennen, F. and Eggermont, S., “Koekoekskinderen in het familierecht” in Barbaix, R., Eggermont, S., Geelhand, N. and Swennen, F., Koekoekskinderen, Ghent, Larcier, 2009, 1-36.
 • Swennen, F. and Eggermont, S., “Kosten en rechtsplegingsvergoeding bij de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting op basis van art. 229, § 3, B.W.” (note with GwH 21 October 2008), RW 2008-09, 1343-1344.
 • Eggermont, S., “Het recht op persoonlijk contact van de lesbische meemoeder gevangen tussen artikel 223 BW en artikel 375bis BW?” (note with Justice of the Peace, Westerlo 16 June 2008 and District Court of Turnhout 6 April 2009), T.Fam. 2009, 118-124.
 • Swennen, F., Eggermont, S. and Alofs, E., “De wet van 27 april 2007 inzake echtscheiding. Knelpunten van materieel recht en van procesrecht” in Senaeve, P., Swennen, F. and Verschelden, G. (ed.), Knelpunten echtscheiding, afstamming en verblijfsregelingen, Antwerp, Intersentia, 2009, 1-52.
 • Eggermont, S., “Jan en Jan Modaal: homohuwelijk of wettelijke samenwoning?”, RW 2008-09, 124-126.
 • Eggermont, S., review of Boele-Woelki, K., Curry-Sumner, I., Jansen, M. and Schrama, W., “Huwelijk of geregistreerd partnerschap?”, RW 2008-09, 384-385.
 • Eggermont, S., Tweerelaties. Huwelijk, wettelijke samenwoning en feitelijke samenwoning juridisch ontleed, Antwerpen, Intersentia, 2016, 665 p.
 • Eggermont, S., “Hoger beroep bij wederzijdse vorderingen tot echtscheiding. Het in kracht van gewijsde gaan, procesrechtsmisbruik en de vordering ad futurum” (noot onder Cass. 29 mei 2015), T.Fam. 2016, 25-38.