Nieuws

Bron: HLN 25/11/2017 MORTSEL Voor de tweede keer sinds begin oktober leek het erop dat een groep hooligans de gevangenis mocht verlaten. Voor de tweede keer ging het parket in beroep tegen elektronisch toezicht. De advocaten reageren ontstemd. “Raadkamer stuurt nog eens 9 Antwerpsupporters naar huis met voorwaarden...

In een recente bijdrage in De Juristenkrant opende de Antwerpse raadsheer Pierre Thiriar met volgende stelling met een stevig Nostradamus-gehalte: “Het staat in de sterren geschreven dat menselijke magistraten op korte termijn vervangen zullen worden door artificiële intelligentie, zeg maar robotmagistraten.”[1] Het klinkt enigszins als science fiction,...

Op 16 november 2017 is wet van 18 oktober 2017 betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed in werking getreden. Het is de wet die het kraken van een woning strafbaar maakt. Artikel 439 van ons Strafwetboek stelde voor de...

Op 14 juli 2017 keurde de Vlaamse Regering het Vlaams Huurdecreet goed, dat naar alle waarschijnlijkheid in werking zal treden op 1 september 2018. 1. Één van de belangrijke wijzigingen die dit decreet teweeg zal brengen, betreft de nieuwe regeling omtrent de verplichtingen van de (nabestaanden van)...