Nieuws

Op 30 juli 2018 trad de “Wet tot wijziging van het Strafwetboek en de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering wat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersonen betreft” in werking. Deze wet wijzigde artikel 5 van het Strafwetboek dat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen regelt....

Ieder van ons heeft ooit wel eens in de klas gezeten met een kind met een ‘speciale’ naam. Men kiest nu eenmaal niet de achternaam waar men mee geboren wordt, maar ouders hebben anno 2018 een zeer vrije keuze in de voornaam van hun kind. Decennia geleden...

Safet Rustemi wordt door de Dienst Vreemdelingenzaken het land uitgezet, dit terwijl hij een lange openstaande gevangenisstraf heeft. Het gebeurt echter te vaak dat verdachten zonder een vaste verblijfsvergunning het land worden uitgezet door de Dienst Vreemdelingenzaken, dit terwijl Justitie hen vaak een borgsom oplegt, net omdat...

Vlamingen zijn met een baksteen in hun maag geboren. Jaarlijks worden er in België 40.000 bouwvergunningen afgeleverd. Vaak wordt bij de bouw van een nieuwe woning of renovatie voorbijgegaan aan de risico’s. Tijdens het bouwproces handelt de bouwheer met verschillende partijen: architect, aannemer, onderaannemer, bouwpromotor, studiebureau,...