Nieuws

Wanneer ouders niet meer samenleven, geldt het uitgangspunt dat één van hen de kinderen ten laste neemt in de inkomstenbelastingen. Het voordeel dat daarmee samenhangt is niet min: voor kinderen ten laste wordt een aanzienlijke verhoging van de belastingvrije som toegekend. Die verhoging bedraagt voor...

Eigenaars worden de laatste jaren meer en meer geconfronteerd met een plotse aanmaning vanwege hun gemeentebestuur om een zogenaamde wegenis, die over hun privé eigendom loopt te (her)openen. Ook al is die wegenis in het privé eigendom geïncorporeerd en heeft de eigenaar deze steeds als privé...

Onze medewerkster, Mr. An Billen, volgde een postgraduaat gezondheidsrecht en medisch recht. In het kader van deze opleiding die zij met succes afrondde, schreef zij een bijdrage over de problematiek van de afstamming en de erfrechtelijke aanspraken van een kind dat via medisch begeleide voortplanting...

Op 2 juni 2016 velde het Grondwettelijk Hof een belangrijk arrest met betrekking tot artikel 216bis van het Wetboek van Strafvordering, beter gekend als de minnelijke schikking. In de media en in de volksmond wordt wel eens gezegd dat dit artikel een ongelijkheid creëert omdat...