Nieuws

Op 15 februari 2016 trad het Koninklijk Besluit van 26 december 2015 in werking tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 16 juli 1991 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister teneinde een informatiegegeven betreffende de verdeelde...