Nieuws

Eerder dit jaar informeerde het team van Desdalex u reeds over het juridische vacuüm omtrent de zogenaamde speed pedelecs, zijnde elektrische fietsen met trapondersteuning die snelheden halen tot 45 km per uur. Deze vallen te onderscheiden van de twee andere bestaande categorieën van elektrische fietsen met...

Het project TriaGo! onderzoekt het effect van duursport op het welbevinden en fysieke fitheid van ex-kankerpatiënten. Het gaat uit van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, AZ Monika en wordt ondersteund door Think Pink. Twaalf ex-kankerpatiënten worden negen maanden lang getraind voor een kwarttriatlon: 1 km zwemmen,...

Mr. Sven Eggermont promoveerde in 2015 tot doctor in de rechten. De handelseditie van zijn doctoraat is nu verschenen bij Intersentia: Tweerelaties. Huwelijk, wettelijke samenwoning en feitelijke samenwoning juridisch ontleed. Een lijvig boek waarin de verschillende regels die gelden voor het huwelijk, de wettelijke samenwoning...