Nieuws

Het project TriaGo! onderzoekt het effect van duursport op het welbevinden en fysieke fitheid van ex-kankerpatiënten. Het gaat uit van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, AZ Monika en wordt ondersteund door Think Pink. Twaalf ex-kankerpatiënten worden negen maanden lang getraind voor een kwarttriatlon: 1 km zwemmen,...

Mr. Sven Eggermont promoveerde in 2015 tot doctor in de rechten. De handelseditie van zijn doctoraat is nu verschenen bij Intersentia: Tweerelaties. Huwelijk, wettelijke samenwoning en feitelijke samenwoning juridisch ontleed. Een lijvig boek waarin de verschillende regels die gelden voor het huwelijk, de wettelijke samenwoning...

Wanneer ouders niet meer samenleven, geldt het uitgangspunt dat één van hen de kinderen ten laste neemt in de inkomstenbelastingen. Het voordeel dat daarmee samenhangt is niet min: voor kinderen ten laste wordt een aanzienlijke verhoging van de belastingvrije som toegekend. Die verhoging bedraagt voor...