Nieuws

Iedereen herinnert zich de beelden waarbij een drugsbende juichend het gerechtsgebouw uitliep omdat ze net waren vrijgesproken door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen. De reden dat de correctionele rechtbank alle 46 beklaagden had vrijgesproken was omdat een afgeleverde beschikking tot telefoontap door de onderzoeksrechter niet voldeed...

Het erfrecht in België is verouderd en niet aangepast aan veel hedendaagse familiale situaties. Er zijn in het verleden reeds beperkte wijzigingen geweest, maar in essentie bestaat het Belgisch erfrecht reeds meer dan 200 jaar. Vanuit de maatschappij gingen er dan ook steeds meer stemmen op...

Om een kwaliteitsvolle justitie tot stand te kunnen brengen, is het noodzakelijk dat er de nodige garanties worden voorzien aangaande de kwaliteit, onpartijdigheid en transparantie met betrekking tot de inzetbaarheid van de door Justitie in het kader van een procedure aan te stellen gerechtsdeskundigen en/of...