Nieuws

Eigenaars worden de laatste jaren meer en meer geconfronteerd met een plotse aanmaning vanwege hun gemeentebestuur om een zogenaamde wegenis, die over hun privé eigendom loopt te (her)openen. Ook al is die wegenis in het privé eigendom geïncorporeerd en heeft de eigenaar deze steeds als privé...

Onze medewerkster, Mr. An Billen, volgde een postgraduaat gezondheidsrecht en medisch recht. In het kader van deze opleiding die zij met succes afrondde, schreef zij een bijdrage over de problematiek van de afstamming en de erfrechtelijke aanspraken van een kind dat via medisch begeleide voortplanting...

Op 2 juni 2016 velde het Grondwettelijk Hof een belangrijk arrest met betrekking tot artikel 216bis van het Wetboek van Strafvordering, beter gekend als de minnelijke schikking. In de media en in de volksmond wordt wel eens gezegd dat dit artikel een ongelijkheid creëert omdat...

Op 15 februari 2016 trad het Koninklijk Besluit van 26 december 2015 in werking tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 16 juli 1991 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister teneinde een informatiegegeven betreffende de verdeelde...