Nieuws

Mr. Kris Luyckx & Mr. Bart Verbelen geven, tijdens één van hun opleidingen bij Confocus, meer uitleg bij het vergevorderde ontwerp van het nieuwe strafwetboek en ontwerp wetboek van strafvordering. Met betrekking tot nieuwe wetboek van strafvordering kregen zij de kans om één van de voorontwerpen in te...

Op dinsdag 18 september 2018 geeft Mr. Claudia Van De Velde (expert in familierecht en familiaal vermogensrecht) samen met Mr. Monique Van Eyken (erkend bemiddelaar in familiezaken) een lezing aangaande de knelpunten van de ouderschapsbemiddeling en haar perspectieven. Inschrijving (voor advocaten) kan via het private luik van de OVB.  ...

Op 30 juli 2018 trad de “Wet tot wijziging van het Strafwetboek en de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering wat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersonen betreft” in werking. Deze wet wijzigde artikel 5 van het Strafwetboek dat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen regelt....

Ieder van ons heeft ooit wel eens in de klas gezeten met een kind met een ‘speciale’ naam. Men kiest nu eenmaal niet de achternaam waar men mee geboren wordt, maar ouders hebben anno 2018 een zeer vrije keuze in de voornaam van hun kind. Decennia geleden...

Safet Rustemi wordt door de Dienst Vreemdelingenzaken het land uitgezet, dit terwijl hij een lange openstaande gevangenisstraf heeft. Het gebeurt echter te vaak dat verdachten zonder een vaste verblijfsvergunning het land worden uitgezet door de Dienst Vreemdelingenzaken, dit terwijl Justitie hen vaak een borgsom oplegt, net omdat...