“Iemand die 15 jaar geleden een joint heeft gerookt, kan vandaag een exploitatieverbod voor een juwelierszaak krijgen.”

“Iemand die 15 jaar geleden een joint heeft gerookt, kan vandaag een exploitatieverbod voor een juwelierszaak krijgen.”

Een honderdtal Antwerpse juweliers verzetten zich tegen een nieuw politiereglement dat sinds 1 januari 2018 van kracht is en waarin onder meer wordt voorzien in een moraliteitsonderzoek voor iedereen die met de uitbating van een juwelierszaak te maken heeft.

Lees het volledige artikel hier.

Het interview met mr. Luyckx kan u hier bekijken.