“De raadkamer besliste om mijn cliënt vrij te laten onder voorwaarden maar het parket ging tegen die beslissing in beroep”