Strafrecht

Op 2 juni 2016 velde het Grondwettelijk Hof een belangrijk arrest met betrekking tot artikel 216bis van het Wetboek van Strafvordering, beter gekend als de minnelijke schikking. In de media en in de volksmond wordt wel eens gezegd dat dit artikel een ongelijkheid creëert omdat...

In de zaak tegen pedofiel Pieter Ceulen tracht men een versleuteld bestand te openen met software die onlangs werd aangeschaft door de politie. Bovendien heeft Pieter Ceulen ondertussen ook via zijn advocaat meegedeeld dat hij een medische behandeling zou willen ondergaan om eventueel recidive te voorkomen. Het volledige artikel...