Strafrecht

Op 2 juni 2016 velde het Grondwettelijk Hof een belangrijk arrest met betrekking tot artikel 216bis van het Wetboek van Strafvordering, beter gekend als de minnelijke schikking. In de media en in de volksmond wordt wel eens gezegd dat dit artikel een ongelijkheid creëert omdat...