Strafrecht

Iedereen herinnert zich de beelden waarbij een drugsbende juichend het gerechtsgebouw uitliep omdat ze net waren vrijgesproken door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen. De reden dat de correctionele rechtbank alle 46 beklaagden had vrijgesproken was omdat een afgeleverde beschikking tot telefoontap door de onderzoeksrechter niet voldeed...

Om een kwaliteitsvolle justitie tot stand te kunnen brengen, is het noodzakelijk dat er de nodige garanties worden voorzien aangaande de kwaliteit, onpartijdigheid en transparantie met betrekking tot de inzetbaarheid van de door Justitie in het kader van een procedure aan te stellen gerechtsdeskundigen en/of...

Yusuf Salduz heeft zich als 31-jarige Turkse man in onze Belgische strafprocedure genesteld zoals eerder ook Michel Franchimont en Jules Le Jeune dat deden. Alle drie kregen ze een wet naar hen genoemd en hun naam laat bij rechtspractici en rechtsonderhorigen vaak onmiddellijk een belletje rinkelen. Yusuf Salduz heeft dat echter nooit gewild en toch zorgen de...