Onroerend goed

Vlamingen zijn met een baksteen in hun maag geboren. Jaarlijks worden er in België 40.000 bouwvergunningen afgeleverd. Vaak wordt bij de bouw van een nieuwe woning of renovatie voorbijgegaan aan de risico’s. Tijdens het bouwproces handelt de bouwheer met verschillende partijen: architect, aannemer, onderaannemer, bouwpromotor, studiebureau,...

Wanneer u vandaag in Vlaanderen een onroerend goed aankoopt, betaalt u bovenop de aankoopprijs 10% registratierechten. In bepaalde gevallen kan u genieten van een verlaagd tarief van 5% (het zogenaamde klein beschrijf), met name indien de aangekochte woongelegenheid slechts een beperkt (niet geïndexeerd) kadastraal inkomen heeft...

Op 14 juli 2017 keurde de Vlaamse Regering het Vlaams Huurdecreet goed, dat naar alle waarschijnlijkheid in werking zal treden op 1 september 2018. 1. Één van de belangrijke wijzigingen die dit decreet teweeg zal brengen, betreft de nieuwe regeling omtrent de verplichtingen van de (nabestaanden van)...

Je zal het als eigenaar/verhuurder van een onroerend goed maar meemaken. Eindelijk heeft u de stap genomen om een gerechtelijke procedure op te starten in huurontbinding nadat er een maandenlange huurachterstal is ontstaan. Plots stelt uw huurder echter een tegenvordering in nietigverklaring van de huurovereenkomst en in...

Om een kwaliteitsvolle justitie tot stand te kunnen brengen, is het noodzakelijk dat er de nodige garanties worden voorzien aangaande de kwaliteit, onpartijdigheid en transparantie met betrekking tot de inzetbaarheid van de door Justitie in het kader van een procedure aan te stellen gerechtsdeskundigen en/of...