Ondernemingsrecht

Het is u als onderneming mogelijks wel al eens overkomen: plots krijgt u een kennisgeving in de bus dat één van uw klanten/schuldenaars een gerechtelijke reorganisatie (‘WCO’) heeft aangevraagd… De meerderheid van de ingediende WCO-aanvragen, hebben het bereiken van een collectief akkoord met de schuldeisers tot...

Om een kwaliteitsvolle justitie tot stand te kunnen brengen, is het noodzakelijk dat er de nodige garanties worden voorzien aangaande de kwaliteit, onpartijdigheid en transparantie met betrekking tot de inzetbaarheid van de door Justitie in het kader van een procedure aan te stellen gerechtsdeskundigen en/of...

Onderneming in moeilijkheden? Als onderneming kan u geconfronteerd worden met onder andere plotse ernstige betalingsproblemen ten aanzien van uw schuldeisers (leveranciers, bank…), die de continuïteit van uw onderneming in het gedrang brengen. De Wet Continuïteit Ondernemingen biedt u sedert 2009 een aantal mogelijkheden om een akkoord te...