Medisch recht

Om een kwaliteitsvolle justitie tot stand te kunnen brengen, is het noodzakelijk dat er de nodige garanties worden voorzien aangaande de kwaliteit, onpartijdigheid en transparantie met betrekking tot de inzetbaarheid van de door Justitie in het kader van een procedure aan te stellen gerechtsdeskundigen en/of...

Onze medewerkster, Mr. An Billen, volgde een postgraduaat gezondheidsrecht en medisch recht. In het kader van deze opleiding die zij met succes afrondde, schreef zij een bijdrage over de problematiek van de afstamming en de erfrechtelijke aanspraken van een kind dat via medisch begeleide voortplanting...