Aansprakelijkheids – en verzekeringsrecht

Vlamingen zijn met een baksteen in hun maag geboren. Jaarlijks worden er in België 40.000 bouwvergunningen afgeleverd. Vaak wordt bij de bouw van een nieuwe woning of renovatie voorbijgegaan aan de risico’s. Tijdens het bouwproces handelt de bouwheer met verschillende partijen: architect, aannemer, onderaannemer, bouwpromotor, studiebureau,...

Om een kwaliteitsvolle justitie tot stand te kunnen brengen, is het noodzakelijk dat er de nodige garanties worden voorzien aangaande de kwaliteit, onpartijdigheid en transparantie met betrekking tot de inzetbaarheid van de door Justitie in het kader van een procedure aan te stellen gerechtsdeskundigen en/of...

In een zaak betreffende een skiongeval tussen twee beginnende skiërs die in een beperkte groep skiles volgden in Val Thorens (Frankrijk), heeft de rechtbank van eerste aanleg in Brussel bij vonnis van 3 februari 2016 de vordering tot schadevergoeding van de aangeskiede skiër toegekend. Volgens de...