Advocaten

Advocaten            Administratie

August Desmedt

Ervaring

Mr. Desmedt heeft meer dan 40 jaar ervaring in de advocatuur en behandelde al meer dan 10.000 dossiers. Paarden zijn nog steeds zijn passie.

Opleidingen
 • Pedagogische Wetenschappen K.U. Leuven 1969
 • Licentiaat Rechten K.U. Leuven 1972
Advocaat sedert 1973
 • Stage en medewerker op advocatenkantoor F. Bastaens
 • Oprichter Advocatenkantoor Desdalex in 1996
Inschrijvingen
 • Balie Antwerpen 1973
 • Balie Turnhout 2002
Voorkeurmateries
 • Familie –en familiaal vermogensrecht
 • Contracten – en zakenrecht
 • Agrarisch recht
 • Hippisch recht
Talen
 • Nederlands
 • Frans
 • Engels
 • Duits

Tom Dael

Ervaring

Tom Dael heeft zich in zijn praktijk van 25 jaren vooral bekwaamd in dossiers betreffende verkeersongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid, burenhinder, schadevergoeding en bouwrecht.

Opleidingen
 • Licentiaat Rechten K.U. Leuven 1989
 • Evaluatie van de menselijke schade K.U. Leuven 1996-97
 • Postacademische opleiding Jeugdrecht U.I. Antwerpen 2002-03
 • Bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken 2015
Advocaat sedert 1989
 • Stage en medewerker op kantoor van advocaat August Desmedt
 • Vennoot Advocatenkantoor Desdalex
Inschrijvingen
 • Balie Antwerpen sedert 1989
Voorkeurmateries
 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Verkeersrecht
 • Aannemingsrecht
Talen
 • Nederlands
 • Frans
 • Engels

Claudia Van De Velde

Ervaring

Claudia Van de Velde startte in 1991 als advocaat aan de balie en heeft sindsdien een zeer ruime ervaring opgebouwd in het familierecht en familiaal vermogensrecht.

Zij begeleidt cliënten zowel bij het zoeken naar een bemiddelde oplossing als bij procedures voor de rechtbank.

Als voormalig Voorzitter van de Antwerpse Conferentie is zij zeer betrokken bij de Antwerpse balie.

Zij zetelt momenteel als lid van de Raad van de Orde van Advocaten te Antwerpen, en is sinds 2013 benoemd als plaatsvervangend Vrederechter.

In maart 2015 werd zij uitgekozen om als ‘expert familierecht’ opgenomen te worden in de databank van vrouwelijke experten van de VRT.

Opleidingen
 • Master of Law K.U. Leuven 1991
Advocaat sedert 1991
 • Vennoot Advocatenkantoor Desdalex
Inschrijvingen
 • 1991-1999 : balie Mechelen
 • 1999- heden : balie Antwerpen
Voorkeurmateries
 • Familierecht
 • Familiaal vermogensrecht
 • Vastgoed
Talen
 • Nederlands
 • Frans
 • Engels

Kris Luyckx

Ervaring

Zijn passie voor het strafrecht en bekwaamheid in het pleiten van correctionele zaken en assisenzaken groeide vanuit zijn stageperiode.  Hij trad veelvuldig op in vele media-geladen strafdossiers onder meer als raadsman van de slachtoffers in de zaken Hans Van Themsche en Kim De Gelder.

Als voortrekker van de bloeiende afdeling strafrecht binnen het  kantoor staat hij garant voor een correcte en snelle afhandeling van zowel financieel, fiscaal als economisch en sociaal strafrechtelijk getinte dossiers.

Door de internationalisering van het strafrecht en de grensoverschrijdende samenwerking van politie- en veiligheidsdiensten behandelt hij vaak dossiers in gans Europa en Amerika in samenwerking met plaatselijke correspondenten.

Verzoeken tot uitlevering of overlevering van of naar België behoren tot zijn dagelijkse praktijk en verder heeft hij zich toegelegd op druggerelateerde dossiers vaak verbonden met de invoer in de haven van Antwerpen.

Tevens zetelt hij als voorzitter van de Vlaamse en de Brusselse Raad van economisch onderzoek inzake vreemdelingen en als voorzitter van de Nederlandstalige kamer van de Tuchtraad voor psychologen (Psychologencommissie).

Als gastdocent (Universiteit Antwerpen) en docent is hij een veelgevraagd spreker.

Opleidingen
 • Licentiaat in de Rechten Universiteit Antwerpen 1994
Advocaat sedert 1994
 • Stage en medewerker op kantoor van advocaat August Desmedt
 • Vennoot Advocatenkantoor Desdalex
Inschrijvingen
 • Balie Antwerpen sedert 1994
Voorkeurmateries
 • Strafrecht
 • Financieel en bancair recht
Talen
 • Nederlands
 • Frans
 • Engels
 • Duits
 • Italiaans

Tom Hermans

ERVARING

Tijdens de drie jaar durende stage genoot Tom Hermans een zo ruim mogelijk opleiding waarbij hij kennis maakte met de diverse takken van het recht alsmede met verscheidene aspecten van de advocatuur.  En hoewel een goede jurist per definitie een generalist is, legde Tom Hermans zich in het  bijzonder toe op het handels- en vennootschapsrecht. Ook het faillissementsrecht draagt zijn voorkeur weg.

Door permanente zelfstudie en het bijwonen van lezingen en studiedagen tracht hij op de hoogte te blijven van recente wetgeving, rechtspraak en rechtsleer ten einde cliënten zo goed mogelijk te kunnen adviseren en bij te staan.

Na het beëindigen van zijn stage werd Tom Hermans opgenomen op het tableau van advocaten. In juli 2004 vervoegde hij het kantoor als advocaat-medewerker waar hij zijn juridische kennis en ervaring ten dienste stelt en verder uitbreidt.

Sedert 2005 werd hij opgenomen op de lijst der curatoren en werd hij door de Rechtbank aangesteld als vereffenaar en voorlopig bewindvoerder van vennootschappen.

OPLEIDINGEN
 • Master in de Rechten KUL 1995-2000
 • Curator sinds 2005
ADVOCAAT SEDERT 2000
 • Vennoot advocatenkantoor Desdalex
INSCHRIJVINGEN
 • Balie Antwerpen sedert 2000
 • Ingeschreven op het tableau sedert 2003
VOORKEURMATERIES
 • Handels- en economisch recht
 • Vennootschapsrecht
 • Insolventierecht
 • Mededingingsrecht
 • Bank- en kredietenrecht
 • consumentenrecht
TALEN
 • Nederlands
 • Engels
 • Frans

Liesbeth Loos

Ervaring

Liesbeth Loos behaalde haar diploma van master in de rechten aan de Universiteit Antwerpen in 1995. Zij behaalde eveneens een Master in Business Law aan de Universiteit Antwerpen in 2001.

Sinds 1995 is zij ingeschreven aan de Balie.

Liesbeth Loos is voornamelijk actief in de ruime tak van het vastgoed (aannemingsrecht, bouwrecht, …) en beoefent tevens het brede domein van het handelsrecht. Dit zowel in het kader van adviesverlening, bijstand, opstellen van overeenkomsten alsook procedures voor rechtscolleges en arbitrage.

Zij hecht belang aan een transparante en nauwe samenwerking met haar cliënten en zal steeds trachten om via de kortste weg het gewenste resultaat te behalen, zij het via bemiddeling, dan wel via een procedure, en dit alles in het belang van haar cliënten.

Zij treedt hierbij o.m. op als raadsman van enkele belangrijke spelers op de vastgoedmarkt.

Opleidingen
 • Master of law
  Universiteit Antwerpen (UA) (1995)
 • Grondige gespecialiseerde studie ondernemingsrecht (Master of Business Law)
  Universiteit Antwerpen (UA) (2001)
Advocaat sedert 1995
 • Advocaat – Corbus advocaten
 • Advocaat – Advocatenkantoor Desdalex
Inschrijvingen
 • 1995 – 1999 Balie Mechelen
 • 1999 – heden Balie Antwerpen
Voorkeurmateries
 • Vastgoed
 • Handelsrecht
Talen
 • Nederlands
 • Engels
 • Frans
Lidmaatschap
 • UPSI – BVS  Beroepsvereniging van de vastgoedsector

Véronique Behiels

Ervaring

Sinds september 2004 is Véronique Behiels advocaat-medewerkster op advocatenkantoor Desdalex  en specialiseert zij zich in het personen- en familierecht, jeugdrecht en familiaal – vermogensrecht.

Zij volgde een opleiding bijzonder jeugdrecht en maakt sedert 2010 deel
uit van de permanentie bij de Jeugdrechtbank te Antwerpen.

Opleidingen
 • Licentiaat Rechten UIA 2001
 • Opleiding bijzonder jeugdrecht 2010
Advocaat sedert 2001
 • Stage en medewerker op advocatenkantoor Desdalex
Inschrijving
 • Balie Antwerpen 2001
Voorkeurmateries
 • Personen – en familierecht
 • Jeugdrecht
 • Familiaal vermogensrecht
Talen
 • Nederlands
 • Frans
 • Engels

Sylvie Doggen

Ervaring

Sylvie Doggen vatte haar professionele carrière aan in 1997 binnen het private bedrijfsleven, met name binnen een van de toenmalige Big Six kantoren.

In 2002 besloot zij haar carrière een andere wending te geven en de Antwerpse Balie te vervoegen.

Zij doorliep haar stage bij kantoor Roosendaal – Keyzer.

In 2005 vervoegde zij kantoor Desdalex alwaar zij zich als advocate – medewerkster in hoofdzaak engageert binnen de rechtstak onroerend goed (aanneming, huur, ruimtelijke ordening,…).

Opleidingen
 • Licentiaat Rechten K.U. Leuven 1996
 • Postacademische opleiding Bedrijfseconomie VLEKHO 1996-97
 • Postacademische opleiding Fiscaal Recht U.I. Antwerpen 1997-99
Advocaat sedert 2002
 • Stage op kantoor Roosendaal – Keyzer
 • Medewerker Advocatenkantoor Desdalex
Inschrijvingen
 • Balie Antwerpen sedert 2002
Voorkeurmateries
 • Onroerend goed – vastgoed
 • Huur en handelshuur
 • Aannemingsrecht – bouwrecht
 • Stedenbouw en ruimtelijke ordening
 • Algemeen verbintenissenrecht
Talen
 • Nederlands
 • Engels
 • Frans
 • Spaans

Laurens Van Landeghem

Ervaring

Laurens Van Landeghem volgde zijn rechtenstudies aan de Universiteit Antwerpen.  In juni 2008  studeerde hij af als licentiaat/master in de rechten met onderscheiding.

Aansluitend startte hij zijn stage aan de Antwerpse balie en genoot hij gedurende vijf jaar van een ruime opleiding.

Per 1 oktober 2011 werd hij opgenomen op het Tableau van Advocaten.

In 2013 behaalde hij het certificaat van de postuniversitaire opleiding curator-vereffenaar (KU Leuven/Universiteit Antwerpen).

In juni 2013 vervoegde hij het kantoor als medewerker, waar hij zich als advocaat voornamelijk toelegt op het ondernemingsrecht in de brede zin, met een uitgesproken focus op het handelsrecht en vennootschapsrecht. Daarnaast legt hij zich tevens toe op het bouw- en insolventierecht.

Opleidingen
 • Licentiaat/Master in de Rechten Universiteit Antwerpen 2008
 • Postacademische opleiding curator-vereffenaar KU Leuven – Universiteit Antwerpen 2013
Inschrijvingen
 • Balie Antwerpen sedert 2008
Voorkeurmateries
 • Insolventie- en faillissementsrecht
 • Vennootschapsrecht
 • Handelsrecht
 • Aannemingsrecht – bouwrecht
Talen
 • Nederlands
 • Engels
 • Frans

Natasja De Hondt

Ervaring

Natasja De Hondt is actief in het personen- en familierecht en in het familiaal vermogensrecht.

Het tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten heeft haar publicatie “Time-out na kindermishandeling door uithuisplaatsing van geweldpleger” uitgebracht.

Per 1 oktober 2011 werd zij opgenomen op het Tableau van Advocaten.

Opleidingen
 • Master of Law Universiteit Antwerpen 2008
Advocaat sedert 2008
 • Stage op kantoor LCK Advocaten en nadien Corbus Advocaten
 • Medewerker op Advocatenkantoor Desdalex sinds 2015
Inschrijvingen
 • Balie Antwerpen sedert 2008
Voorkeurmateries
 • Familierecht
 • Familiaal vermogensrecht
Talen
 • Nederlands
 • Frans
 • Engels

Xavier Potvin

Ervaring

Meester Potvin startte zijn advocatencarrière op een kantoor gespecialiseerd in het bouwrecht. Na enkele jaren kwam hij het Desdalex-team vervoegen om er zich toe te leggen op zijn grote passie: het strafrecht. Meester Potvin beheerst meerdere rechtstakken en legt zich met veel devotie toe op de behandeling van alle zaken die hij behartigt.

Opleidingen
 • Master in de Rechten U.A. 2009
Advocaat sedert 2009
 • Stage op advocatenkantoor Questa
 • Medewerker Advocatenkantoor Desdalex sinds 2013
Inschrijvingen
 • Balie Antwerpen sedert 2009
Voorkeurmateries
 • Strafrecht
 • Sportrecht
Talen
 • Nederlands
 • Frans
 • Engels
Specifieke opleidingen
 • Salduz-opleiding
 • Cassatie-opleiding

Bart Verbelen

Ervaring

Meester Verbelen behandelde in zijn carrière als advocaat al verschillende omvangrijke dossiers in binnen- en buitenland. Zijn passie voor het strafrecht uit zich in een grondige en doortastende aanpak van elk dossier.

Opleidingen
 • 2015:  Cassatie in strafzaken en houder van het certificaat
 • 2011: Salduz opleiding
 • 2010-2011: LLM Internationaal Humanitair Recht
  • Thesis : La pratique du “proofing” devant les tribunaux pénaux internationaux
  • Académie de droit international humanitaire et des droits de l’homme Genève
 • 2009-2010: Onderzoeksmaster « Droit pénal et politique criminelle en Europe », option droit comparé, onderscheiding
  • Thesis : Het mondeling karakter van de debatten voor  het hof van assisen: rechtsvergelijkende studie tussen Frankrijk en België (Originele titel: “L’oralité des débats devant la Cour d’assises”), onderscheiding
  • Universiteit Panthéon-Sorbonne Parijs
 • 2007-2009: Master  Rechtsgeleerdheid, onderscheiding
  • Maior: strafrecht, Minor : privaatrecht
  • Thesis: Gevangenisstraffen zijn (on)geschikt voor witteboordencriminelen
  • K.U.Leuven
 • 2004-2007 Bachelor Rechtsgeleerdheid, onderscheiding
  • K.U.Leuven
Advocaat sedert 2011
 • Stage en medewerker op advocatenkantoor Desdalex
Voorkeurmateries
 • Straf- en strafprocesrecht
 • Internationaal en Europees strafrecht
 • Verkeersrecht
 • Aansprakelijkheidsrecht
Publicaties
 • 2015: Minnelijke invordering consumentenschulden, Wet van 20 december 2002: afweging tussen bescherming en onwerkbare gestrengheid, in NJW nr. 327 van 30/9/2015.
 • 2011: Thesis : La pratique du “proofing” devant les tribunaux pénaux internationaux, in de bibliotheek van het “Institut de hautes études internationales et du développement“ te Genève.
 • 2010: Thesis “Het mondeling karakter van de debatten voor  het hof van assisen: rechtsvergelijkende studie tussen Frankrijk en België” (Originele titel: “L’oralité des débats devant la Cour d’assises”), in de bibliotheek van de universiteit Panthéon-Sorbonne.
Talen
 • Nederlands
 • Frans
 • Engels

Sven Eggermont

Ervaring

Sven Eggermont studeerde in 2008 met grote onderscheiding af als licentiaat in de rechten (UA). In 2015 werd hij doctor in de rechten (UA) op een proefschrift over de juridische bescherming van private relaties.

Sinds 2013 is Sven Eggermont als advocaat verbonden aan de balie van Antwerpen. Hij legt zich toe op het personenrecht, het familie- en familiaal vermogensrecht en het familiaal procesrecht, zowel nationaal als internationaal.

In het academiejaar 2015-16 is Sven Eggermont als gastprofessor aangesteld aan de UGent, waar hij de grondige studie personen- en familierecht doceert. Daarnaast is hij als docent verbonden aan Odisee, waar hij sinds het academiejaar 2012-13 het vak familierecht doceert in de opleiding gezinswetenschappen.

Sven Eggermont is lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Familierecht, auteur van talrijke publicaties en geeft geregeld voordrachten over onderwerpen binnen het ruime familierecht.

Opleidingen
 • Licentiaat in de Rechten Universiteit Antwerpen
 • Doctor in de Rechten Universiteit Antwerpen
Advocaat sedert 2013
Inschrijving
 • Balie Antwerpen 2013
Voorkeurmateries
 • Personenrecht
 • Familierecht
 • Familiaal vermogensrecht
 • Vastgoed- en appartementsrecht
Talen
 • Nederlands
 • Engels
 • Frans
Publicaties

Bekijk hier de publicaties van Advocaat Eggermont: Lijst publicaties

An Billen

Ervaring

Onder begeleiding van haar patron Tom Dael en mtr. August Desmedt heeft zij tijdens haar stage vooral verdiept in het familierecht en het familiaal vermogensrecht.

Sinds 1 oktober 2016 is zij opgenomen op het Tableau van Advocaten.

Opleidingen
 • Master in de Rechten Universiteit Antwerpen 2012
 • Master in het Notariaat Universiteit Gent 2013
 • Postgraduaat in het gezondheidsrecht en de gezondheidsethiek Universiteit Antwerpen 2016
Advocaat sedert 2013
 • Stage onder leiding van advocaat Tom Dael.
Inschrijvingen
 • Balie Antwerpen sedert 2013
Voorkeurmateries
 • Familiaal Vermogensrecht
 • Familierecht
 • Notarieel Recht
 • Agrarisch Recht
 • Medisch Recht
Talen
 • Nederlands
 • Engels
 • Frans

Tom Vriesacker

Ervaring

Tom Vriesacker behaalde het diploma van Master in de rechten aan de Universiteit Antwerpen in 2014, waarna hij datzelfde jaar toetrad tot de Balie van Antwerpen.

Op 1 oktober 2017 werd hij opgenomen op het Tableau van Advocaten.

In oktober 2017 vervoegde hij het kantoor als medewerker, waar hij zich als advocaat voornamelijk toelegt op dossiers binnen de rechtstak onroerend goed (bouwrecht, huur- en handelshuur, …).

Opleidingen
 • Master in de Rechten Universiteit Antwerpen 2014
Advocaat sedert 2014
 • Stage bij advocaat Deborah Johnson en sinds juli 2015 bij Vanhoucke Law
 • Medewerker bij Advocatenkantoor Desdalex sinds oktober 2017
Inschrijvingen
 • Balie Antwerpen sedert 2014
Voorkeurmateries
 • Onroerend goed
 • Handelsrecht
 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Algemeen verbintenissenrecht
Talen
 • Nederlands
 • Engels
 • Frans

Keoma Hendrickx

Ervaring

Nadat Keoma Hendrickx haar master in de rechten behaalde aan de Universiteit Antwerpen zette zij haar academische carrière verder met een master na master in het fiscaal recht. Zij behaalde haar diploma Master in het fiscaal recht in 2014.

In oktober 2014 legde zij de eed af aan de balie van Antwerpen.

Onder begeleiding van haar stagemeester Tom Hermans, verdiept zij zich tijdens haar stage in alle diverse aspecten van het recht en in het bijzonder het handels- en vennootschapsrecht en het faillissementsrecht.

Opleidingen
 • Master in de Rechten UA 2008-2013
 • Master na Master in het fiscaal recht UA 2013-2014
Advocaat sedert 2014
 • Stage onder leiding van advocaat Tom Hermans
Inschrijvingen
 • Balie Antwerpen sedert 2014
Voorkeurmateries
 • Handels- en economisch recht
 • Vennootschapsrecht
 • insolventierecht
Talen
 • Nederlands
 • Frans
 • Engels

Nina Verbrugge

Ervaring

Nina Verbrugge vatte haar stage in de advocatuur aan in 2014 onder begeleiding van haar stagemeester Tom Dael.

Zij verdiept zich gedurende haar stage in diverse aspecten van het recht, waarbij de nadruk komt te liggen op burgerlijke aansprakelijkheid, wegverkeer en algemeen verbintenissenrecht.

Opleidingen
 • Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen 2014
Advocaat sedert 2014
 • Stage op Advocatenkantoor Desdalex
Inschrijvingen
 • balie Antwerpen sedert 2014
Voorkeurmateries
 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Wegverkeer
 • Algemeen verbintenissenrecht
 • Huur en handelshuur
Talen
 • Nederlands
 • Engels
 • Frans

Nathalie Goedertier

Ervaring

Nathalie Goedertier studeerde rechten aan de Universiteit Antwerpen waar zij in 2016 haar masterdiploma behaalde.

Tijdens deze studie heeft zij zich gespecialiseerd in zowel het straf- en strafprocesrecht als het internationaal en Europees recht.

In 2017 behaalde zij met onderscheiding haar master-na-masterdiploma aan de Université Libre de Bruxelles in de opleiding Master spécialisé en droit international (Advanced LLM in Public International Law).

Een jaar lang combineerde zij deze gespecialiseerde studie in het internationaal recht met de voorbereidingen en uitvoering van de International Criminal Court Moot Court Competition (2017).

Onder begeleiding van haar stagemeester Kris Luyckx verdiept zij zich in alle aspecten van het recht, meer in het bijzonder in het strafrecht, strafprocesrecht en internationaal recht.

Opleidingen
 • 2014: Bachelor in de rechten, Universiteit Antwerpen
 • 2016: Master in de rechten, Universiteit Antwerpen
  • Major: rechtshandhaving, minor: internationaal en Europees recht
  • Thesis: “Aan welke wettelijke limieten zijn DNA-databanken onderworpen betreffende het opnemen, vergelijken en bewaren van DNA-profielen? Een analyse van de verschillen tussen België en het Verenigd Koninkrijk in het licht van de recente Belgische DNA-wetgeving en rechtspraak van het EHRM”, onderscheiding
 • 2017: LLM en droit international, Université Libre de Bruxelles, onderscheiding
  • Thesis: International Criminal Court Moot Court Competition 2017: “the power of interim governments, the crime of genocide, grounds for excluding criminal responsibility”, grote onderscheiding
Advocaat sedert 2017
 • Stage op Advocatenkantoor Desdalex
Inschrijvingen
 • balie Antwerpen sedert 2017
Voorkeurmateries
 • Straf- en strafprocesrecht
 • Internationaal pubiekrecht
 • Internationaal en Europees strafrecht
Talen
 • Nederlands
 • Engels
 • Frans

Evy Van Remoortel

Ervaring

Evy Van Remoortel studeerde rechten aan de Universiteit Antwerpen waar zij in 2017 haar masterdiploma behaalde.

Tijdens deze studie heeft zij zich gespecialiseerd in het privaatrecht, bestuursrecht en het ondernemingsrecht. Gedurende 5 jaar combineerde ze haar rechtenstudie met actieve engagementen binnen het verenigingsleven. Daarbovenop vertegenwoordigde ze in 2015 de Universiteit van Antwerpen op de Nederlands-Vlaamse pleitwedstrijd te Leiden.

Onder begeleiding van haar stagemeester Claudia Van de Velde verdiept zij zich in alle aspecten van het recht, meer in het bijzonder het personen- en familierecht en het familiaal vermogensrecht.

Opleidingen
 • Master in de rechten, Universiteit Antwerpen (2012- 2017)
  • Minor: privaatrecht
  • Minor: publiekrecht
  • Minor: ondernemingsrecht
  • Thesis: “Bescherming van persoonsgegevens in het kader van adoptie”
Advocaat sedert 2017
 • Stage op Advocatenkantoor Desdalex
Inschrijvingen
 • balie Antwerpen sedert 2017
Voorkeurmateries
 • Personen- en Familierecht
 • Familiaal vermogensrecht
Talen
 • Nederlands
 • Engels
 • Frans