Administratie

Advocaten            Administratie

Patrick Eelen

Hij is als office-manager verantwoordelijk voor de algemene werkorganisatie van het secretariaat en draagt verder zorg voor de volledige boekhouding, de financiële rapportering en het beheer van alle informatica.

Verder stimuleert hij de onderlinge samenwerking en stuurt de algemene  werkprocessen aan met het oog op een efficiënte en kwaliteitsvolle afwerking.

Karin Audiens

Als management-assistant staat zij in voor de uitvoering van het dictaat en de administratieve ondersteuning van de diverse advocaten en zorgt zij tevens voor de dagelijkse digitalisering van de inkomende briefwisseling.

Yvès Jansegers

Naast de uitvoering van de algemene taken als management-assistant zorgt zij voor de opvolging van de diverse faillissements – en invorderingsdossiers.

Veronique Kerremans

Zij zorgt als management-assistant voor de uitvoering van het dictaat en de administratieve ondersteuning van de diverse advocaten.

Sandra Wynants

Zij zorgt als management-assistant voor de uitvoering van het dictaat en de administratieve ondersteuning van de diverse advocaten.

Stefanie Eulaers

Zij behandelt de inkomende telefonische oproepen, zorgt voor een vriendelijk onthaal van onze klanten en bezoekers en staat in voor een correcte verdeling van de inkomende faxen en mails.